Uudised
Prindi lehekülg
Keelelaagrite konkurss on avatud
14.12.2004

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas 14. detsembril välja konkursi 2005. aasta suvistele projektidele, mille raames õpetatakse muukeelsetele noortele eesti keelt kas laagrites või eesti peredes. Projekte saab esitada kuni 11. veebruarini 2005.a.

Projektide peamine eesmärk on, et Eestis elav muukeelne laps või noor (7 -18 –aastane) saab harjutada ja täiendada oma eesti keele oskust vahetu suhtlemise kaudu eestlastest eakaaslastega, elada eesti peres ja tutvuda eestlaste elu-oluga, Eesti kultuuriga, kuid samuti tutvustada enda kultuuri.

Keelelaager erineb tavalisest laagrist eelkõige selle poolest, et kõik 12 päeva jooksul toimuv teenib keeleõppe eesmärki; üldjuhul suhtlevad kõik (ka laagri personal) laagrilistega eesti keeles. Lisaks muukeelsetele lastele võtavad laagrist kindlasti osa tugiõpilased (eesti lapsed), kellel on kanda tähtis toetaja roll.

Pereõppes elab muukeelne laps 2 nädala jooksul eesti peres (enamasti maaperes), kus ta saab suhelda eesti keeles ja osa võtta igapäevasest pereelust. Pereõpet võib nimetada individuaalseks keeleõppeks vahetus keelekeskkonnas ja see sobib vahest tagasihoidlikumale lapsele.

Integratsiooni Sihtasutuse roll keelelaagri ja pereõppe projektide puhul on leida konkursi kaudu projekte, mida rahaliselt toetada. Sihtasutus ise ei korralda keelelaagri ja pereõppe projekte, vaid ainult toetab rahaliselt nende läbiviimist. Täpsem info konkursi tingimuste kohta on kodulehel www.meis.ee

Seekordset konkurssi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
Integratsiooni Sihtasutus on alates 1998. aastast toetanud eesti keele keelelaagri- ja pereõppeprojekte, kus on osalenud ligi 13 500 last ja noort. Projektid on jätkuvalt populaarsed.