Uudised
Prindi lehekülg
Uusimmigrantide lapsed omandavad Eestis haridust
09.12.2004

 9. detsembril tehakse kokkuvõtteid Eesti - Hollandi koostööprojekti "Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses" tulemustest. Esitletakse projekti raames valminud õppematerjale. Need aitavad kaasa Eesti kooli avatumaks muutumisele, kuid samas ka eesti keele väärtustamisele, sest keele kaudu saab kõige paremini eestlaste maailma avastada. Praegu õpib Eesti õppekeelega koolides üle 200 võõrsilt pärit lapse.

Käsiraamat „Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis“ (koostaja Ülle Rannut) on mõeldud uusimmigrantidega tegelevatele õpetajatele, koolijuhtidele ja haridusametnikele. Käsiraamatust saab teada, kes on uued immigrandid Eestis ja Euroopas, missugused on nende haridusvajadused ja kuidas korraldada nende lõimumist meie ühiskonda ja haridussüsteemi. Õpilase tööraamat  „Astu sisse!“ (autorid Ülle Rannut, Mart Rannut, Hiie Asser ja Maire Küppar) on mõeldud 11–16aastastele õpilastele eesti keele õppimiseks ning Eesti koolis ja ühiskonnas toimetulekuks vajalike oskuste kujundamiseks.

Poliitikutele, riigi ja omavalitsuste haridusametnikele ning koolijuhtidele töötati välja uusimmigrantide laste hariduskorraldust tutvustav dokument. See tutvustab peamisi põhimõtteid nagu võrdsed võimalused ja hariduse kvaliteet, haridussüsteemi avatus, koostöö ja vastutus. Uusimmigrantide laste vanematele on mõeldud infobrošüürid nii inglise- kui vene keeles. Brošüürid annavad lühiülevaate meie kooliastmetest, sisseastumistingimustest, õpinguvormidest jne eesmärgiga aidata lapsevanemal teha esimesi otsuseid kooli valiku puhul oma lapsele.

Projektis osalesid Haridus- ja Teadusministeerium, Sardes Educational Services (Holland, Utrecht), Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, Tartu Ülikool, Tallinna Pedagoogikaülikool, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Tartu ja Tallinna linnavalitsus.