Uudised
Prindi lehekülg
EV Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaua Suurkogu istung
28.11.2004

27. novembril toimus EV Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaua Suurkogu istung. Istungil arutati muuhulgas rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevuse arengut ja riigi finantseerimisvõimalusi. Ürituse avas tervituskõnega Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel, selle järgnes rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo sõnavõtt. Kultuuriautonoomia seaduse rakendusest Eestis tegi ettekande Eestimaa Rahvuste Ühenduse president Jaak Prozes, kes tegi ettepaneku kultuurautonoomiaseaduse taas päevakorda võtmiseks Vähemusrahvuste Ümarlauas. Jätkuvalt arutati teemal, kas Eesti vajaks eraldi rahvusvähemuste seadust. Tanel Mätlik valgustas EL ja Eesti programme rahvusvähemuste kultuuriseltside algatuste finantseerimiseks.

Priit Laanoja Haridus- Ja Teadusministeeriumist tutvustas pühapäevakooli registreerimisvõimalusi: "Pühapäevakooli mõistet Eesti seadusandluses ei defineerita. Teda mainitakse Haridusseaduses ühe täiendusharidust pakkuva asutusena. Seega ei saa pühapäevakool olla üldhariduskool või täita üldhariduskooli eesmärke. Huvialaharidus loob täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, samuti aitab inimesel elu ja tööga toime tulla."

Priit Laanoja poolt koostatud õppematerjal annab ülevaate mittetulundusühingu poolt isiksuse teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide (Haridusseadus § 13) arendamiseks loodava pühapäevakooli asutamisest. Mainitud materjale jagati pühapäevakoolide esindajatele.