Uudised
Prindi lehekülg
Algab kampaania “Lugu sellest, kuidas ma eesti keelt õppisin”
01.11.2004

01.11.2004

Vaatamata üldlevinud arusaamale, et eesti keelt on väga raske selgeks õppida, on suur hulk mõne muu emakeelega eestimaalasi omandanud eesti keele kas kursustel või iseseisvalt õppides. Parema keeleoskuse saavutamise nimel on kulutatud väga palju aega ja energiat. Seda, kui kerge, raske, omapärane või kasulik see kogemus oli, on kindlasti huvitav teada saada nii tulevastel õppijatel kui eestlastel. Mida on eesti keeles kõige raskem ära õppida? Mis tundus võõra keele juures naljakas? Mis jäigi arusaamatuks? Kas ja kui palju on õpitut  tegelikult suhtluses kasutatud ja kuidas on keeleoskus mõjutanud õppijate igapäevaelu?

Kampaania käigus saadetakse üleskutsed kõikidesse muukeelsetesse koolidesse ja ettevõtetesse, kus töötab suur hulk muud keelt emakeelena rääkivaid inimesi. Samuti edastatakse üleskutse ajakirjandusele. Kampaania on suunatud nii keelekursuse edukalt lõpetanutele kui ka loobujatele, nii koolilastele kui täiskasvanud õppijatele. Kampaania kestab 30. aprillini 2005.  Huvitavamate lugude kirjutajatele on välja pandud ka auhinnad.

Lustlikke, tõsimeelseid, kriitilisi ja lihtsalt emotsionaalseid lugusid nii eesti kui vene keeles oodatakse aadressil info@meis.ee  või postiga aadressil:

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
“Lugu sellest, kuidas ma eesti keelt õppisin”
Liimi 1
Tallinn 10621

Kampaania on jätkuks eelmisel aastal toimunud aktsioonile, mille käigus laekus 15 lugu eri rahvusest inimestelt. Kõik lood on ära trükitud kogumikus “Lugu sellest, kuidas ma eesti keelt õppisin” ja kampaania tulemusena valmis ka dokumentaalfilm.