Uudised
Prindi lehekülg
Valmis uus eesti keele õpikusari vene õppekeelega koolidele
12.10.2004

Vene õppekeelega koolide õpilastel avaneb esmakordselt võimalus õppida eesti keelt nii, et klassist klassini on õppematerjal omavahel seostatud ja moodustab terviku.

Kirjastuses ILO valmis õppekomplektide sari 4.-9. klassile, mille koostas tunnustatud autorite meeskond ühtsete metoodiliste põhimõtete järgi. Materjali loomist toetas Euroopa Liit Phare programmi raames.

Uued õpikud on eale vastavate teemadega ja rohkelt illustreeritud. Iga klassi õppekomplekti kuuluvad õpik, töövihik, kaks heliplaati kuulamistekstidega ja õpetajaraamat CD-l. Õpik võimaldab arendada kõiki keele osaoskusi – iga teema juures  tegeletakse lugemise, rääkimise, kirjutamise ja kuulamisega. Osaoskuste õpetamist toetab sõnavara ja grammatika harjutamine. Eesti keele õpetamine on  seostatud ka muude ainete õpetamisega (geograafia, biloogia jm).

Haridus- ja Teadusministeeriumi muukeelse hariduse nõuniku Maie Solli arvates on õpikusari väärtuslik mitmetel põhjustel. “Esiteks, nende õpikute järgi õppides  on võimalik saavutada riiklikus õppekavas nõutavad õpitulemused. Teiseks, kuivõrd autorite hulgas on tegevõpetajad, siis on õpikutes  arvestatud igapäevast koolielu  - õpilaste vajadusi, probleeme. Õppematerjalides kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja lähtutakse õpilaste kritiiliseks mõtlejaks arendamise põhimõtetest”.

Õpikute autorid on tuntud keeleõppe metoodikud ja praktikud Anne Kloren, Anne Kaskman, Maire Küppar, Õie Vahar, Maibi Rikker, Ingrid Krall, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Mare Kitsnik. Metoodilise kontseptsiooni autorid on  Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner.