Uudised
Prindi lehekülg
Avatud on uus ettepanekute esitamise voor kutseõppeasutustele
03.09.2008

Avatud on uus ettepanekute esitamise voor kutseõppeasutustele “Eesti keelest erineva emakeelega kutseõppurite eesti keele täiendava õppe korraldamine“

Selle programmi raames toimuv töökorraldus on uudne nii Integratsiooni Sihtasutuse kui kutseõppeasutuste jaoks. Nimelt ei toimu konkurssi, vaid ootame koolide ettepanekuid, kuidas teie ise tahaksite oma õppuritele täiendavat eesti keele õpet korraldada. Eesmärgiks on, et võimalikult paljud kutseõppeasutused saaksid võimalikult erinevatel viisidel arendada eesti keele õpet, lähtudes just oma õppurite vajadustest ja võimalustest. Õppetöö vormid ja maksumused ei ole ette antud. Mõni kool võibolla soovib ettevalmistuskursusi, mõni suvekooli, mõni täiendada praktikaprogrammi või ühildada eriala- ja keeleõpet. Kõik ettepanekud on teretulnud, oluline on, et need vastaksid ka programmi eesmärkidele ja tegevuse kirjeldusele. Seejärel koostöös ekspertide ja koolidega hakkame keeleõpet korraldama.

Integratsiooni Sihtasutus kogub ettepanekuid kutseõppeasutustelt järgmistel aegadel:

  1. 1. september – 31. oktoober 2008
  2. 1. veebruar – 31. märts 2009
  3. 1. september – 31. oktoober 2009
  4. 1. veebruar – 31. märts 2010

Koolide ideede läbi vaatamine koostöös ekspertidega võib võtta paar kuud (olenevalt õppetöö mahust ja ettepanekute arvust). Kool võib esitada ka mitu ettepanekut. Oluline on teada, et eelarves märgitud summat ei kanta üle kooli arvele, vaid Integratsiooni Sihtasutus tellib vajalikud teenused ise.

Koostööettepanekud palume kindlasti esitada etteantud vormil ning edastada need meile elektronposti teel märgitud aja jooksul. Ettepanekuvormi ja programmi tegevuse kirjelduse leiate www.kutsekeel.ee

Lisainformatsioon:

Edydt Johanson
Projektijuht
Elukestva õppe üksus
Integratsiooni Sihtasutus
tel. 659 9840; 505 0307