Uudised
Prindi lehekülg
Integratsiooni Sihtasutus toetab rahvusvähemuste kultuuriseltse
13.06.2008

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja järjekordse rahvuskultuuriseltside projektikonkursi, mille eesmärk on toetada rahvusvähemuste keele ja kultuuri tutvustamist Eestis. Konkursi raames toetatakse mittetulundusühendusi, kelle põhikirjalised eemärgid vastavad planeeritud tegevustele. Esitatavad projektid peavad olema seotud vähemalt ühe alljärgneva valdkonnaga:
• teadmiste laiendamine rahvusvähemuste kultuuriseltsidest ja rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustest informeerimine Eestis;
• Eesti mitmekultuurilisuse teadvustamine, erinevate rahvusvähemuste kultuuride eripära tundmaõppimine ja tutvustamine avalike üriuste kaudu (loengud, näitused, seminarid, saated, infolehed jms);
• Eestis tegutsevate kultuuriseltside koostöö arendamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27. august 2008 kell 16.00.
Lisainformatsiooni saamiseks korraldab Integratsiooni Sihtasutus projektikonkursi infopäeva 16.06.2008 Tallinnas kell 15.00, aadressil Tõnismägi 2, Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.

Eesti ühiskond on huvitav ja multikultuurne. Meie igapäevast elu rikastab teiste rahvuste kultuur. Eestis elab 121 erinevat rahvust ning aktiivselt tegutseb umbes 200 rahvuskultuuriseltsi. Iga aasta jooksul paljud nendest viivad ellu mitu üritust, kontserdi, loengute sarja, kus nad tutvustavad oma kultuuri kuldset pärandit. Integratsiooni Sihtasutus aastate jooksul on toetanud mitmeid üritusi.

Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse poolt eesmärgiga algatada, toetada ja koordineerida Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte. Integratsiooniprojekte rahastatakse nii erinevatest riigieelarvelistest allikatest kui ka välisvahenditest. Kuni 31 detsembrini 2007 oli asutajaõiguste teostaja Siseministeerium, alates 2008 aasta jaanuarist Riigikantselei.