Uudised
Prindi lehekülg
Avaliku sektori keeleõppele eraldati üle 50 000 euro suurune täiendav toetus
21.02.2013

PRESSITEADE

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga suunati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ avaliku sektori asutuste töötajate keeleõppesse täiendavalt üle 50 000 euro.

„Ettepanekutevoorude tulemusena pakutav keeleõpe on koostatud asutuste endi soovidest ja vajadustest lähtuvalt ning keeleõppe mahuks on 60–120 akadeemilist kontaktõppe tundi. Kursuste raames toimub lisaks tavapärasele keeleõppele ka tööalaseid keelepraktikaid õppekäikudena keelekeskkonda või stažeerimisena,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Odinetsi sõnul on asutustes kohapeal korraldatava keeleõppe põhilisteks märksõnadeks eesmärgistatud ja mitmekesistatud keeleõpe. „Ühtlasi jälgiti ettepanekuid hinnates, et tegevused saavutaksid soovitud tulemuse ning oleksid õppijatele motiveerivad,“ lisas Odinets.

2011.–2012. aastal esimese ettepanekutevooru raames on toimunud keeleõpe 27 avaliku sektori asutuses. 2012. aasta lõpu seisuga lõpetas keeleõppe kursused edukalt  618 avaliku sektori töötajat, kelle hulgast  459 lõpetajat on Ida-Virumaalt.

2013. aastal võimaldatakse eesti keele kursuseid ametialase eesti keele ja tööalase toimetuleku parandamiseks veel 194 avaliku sektori töötajale. Lisaks lõpetab õpinguid 174 inimest, kes alustasid eesti keele õpet Euroopa Sotsiaalfondi  toetusel eelmisel aastal.

Kokku on avaliku sektori asutuste töötajate eesti keele õppesse programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ toel investeeritud ligi 306 000 eurot.


Lisainfo:
Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Elukestva õppe üksuse koordinaator
Tel 659 9069
E-post Jana.Tondi@meis.ee