Uudised
Prindi lehekülg
Rahvusvähemuste kultuuriseltsid saavad baasfinantseerimist taotleda
22.02.2013

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas koostöös Kultuuriministeeriumiga välja rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru kogusumas 320 073 eurot.

Võrreldes eelmise aastaga on kogutoetuse summa kasvanud ligi 7000 euro võrra.

Eestis tegutseb 241 atesteeritud rahvusvähemuste kultuuriseltsi ja katusorganisatsiooni. Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide eesmärk on kultuuride eripära tutvustamine ning rahvuskultuuriseltside tegevuse toetamine kultuuripärandi säilitamisel, edendamisel ja tutvustamisel. Kultuuriseltsid ja katusorganisatsioonid teavitavad Eesti ühiskonda Eesti mitmekultuurilisusest ning arendavad koostööd nii omavahel kui ka eesti kultuuriseltsidega.

Baasfinantseerimist saavad taotleda ainult katusorganisatsioonid ning nende liikmesorganisatsioonid, mis on läbinud Rahvastikuministri büroo poolt korraldatud atesteerimise 2008. aastal või Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud atesteerimise 2009. või 2013. aastal.

Taotlusi oodatakse konkursile 18. märtsini. Konkursi tingimused on kättesaadavad MISA kodulehel.

Projektikonkurssi finantseerib Kultuuriministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.


Lisainfo:
Kristina Pirgop
Integratsiooni ja Migratsiooni SIhtasutus Meie Inimesed
Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator
Tel 659 9024, 5194 1147
E-post Kristina.Pirgop@meis.ee