Uudised
Prindi lehekülg
Kutsume Eestis elavaid välismaalasi uut osalusportaali testima
13.03.2013

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub kõiki Eestis elavaid välismaa kodanikke osalema rändealases pilootprojektis ning testima kodulehte, mille eesmärgiks on toetada kohanemist Eestis.

Eesti osaleb rahvusvahelises pilootprojektis, mille tulemusena on valminud pilootversioon infoportaalist, mis koondab mitmekülgset infot riikide migratsioonialase seadusandluse, tööturu, tugiteenuste jm kohta.

Rändealane veebiplatvorm aitab sisserändajatel leida hõlpsamini olulist rändealast teavet, sest seni on nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide vastav info killustunud erinevate ametite vahel ning seetõttu sihtgrupile raskesti leitav. Lisaks võimaldab portaal ka arvamust avaldada, teenuste ning poliitikate parandamises osaleda ning riikide praktikaid omavahel võrrelda.

„Projekti peamine eesmärk on anda sisserändajatele, rändepoliitika kujundajate, ametnikele ja ekspertidele kaasaegsed infotehnoloogiavahendid, mille abil leiab teavet, saab osaleda otsustusprotsessides, koguda tagasisidet ning muuta rändepoliitika väljatöötamine ja rakendamine kaasavamaks,“ MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Tea Tammistu.

Eesti osaleb pilootprojektis ImmigrationPolicy2.0 koos Saksamaa, Itaalia, Kreeka ja Hispaaniaga. Infoportaal on testimiseks avatud eesti, inglise, vene, hispaania, itaalia, saksa, türgi, kreeka ja serbia keeles.

„Kõik, mitte-eestlased, kes on huvitatud oma panuse andmisest selleks, et Eestisse elama tulnud välismaalastel oleks lihtsam siin riigis hakkama saada, infot leida ja ühiskonnaelus kaasa rääkida, võiksid meiega ühendust võtta ja platvormi testida. Eestlased, kellel on viimastel aastatel Eestisse tulnud välismaalastest tuttavaid on väga oodatud infot levitama,“ edastas Tammistu üleskutse.

Kõigil huvilistel, kes soovivad osaleda rändeportaali kasutajasõbralikkuse suurendamises, palub MISA oma valmisolekust teada anda e-posti teel (Tea.Tammistu@meis.ee).

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammist ning Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Rändeportaaliga saab tutvuda siin!


Lisainfo:
Tea Tammistu
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Tel 659 9027
E-post Tea.Tammistu@meis.ee