Uudised
Prindi lehekülg
MISA toetab projekte inimõiguste kaitse valdkonnas
14.04.2014

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi, mille raames toetatakse inimõigustega tegelevate organisatsioonide arendamist ja uuringute läbiviimist.Konkursi eesmärk on suurendada Eesti elanike teadlikkust inimõigustest ja soodustada eri rahvusest ning erineva suhtluskeelega inimeste võrdset kohtlemist ja nende lõimumist Eesti ühiskonnas.“Eduka lõimumise aluseks on õigusriigi põhimõtete ning isikuvabaduse ja inimõiguste austamine. Just sellepärast on väga tähtis jõuda nende aluste mõistmiseni ühiskonnas ja teiste integratsiooniprojektide kõrval tegeleda ka selle valdkonnaga,“ selgitas MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Ruslan Prohhorenko.“Toetame näiteks inimõiguste teemaliste infomaterjalide väljaandmist, aga ka koolituste, konverentside, seminaride, infopäevade korraldamist. Samuti võib raha taotleda näiteks võrdset kohtlemist käsitleva seadusandluse tutvustamiseks või erinevate ümarlaudade läbiviimiseks ning kindlasti soovime selle konkursiga toetada ka erinevate temaatiliste uuringute valmimist,” lisas Prohhorenko.Projektikonkursi “Inimõiguste valdkonna arendus- ja uuringutegevused” vahendusel saavad toetust taotleda mittetulundusühingud või sihtasutused, kelle põhikirjaline esmane tegevus on inimõiguste kaitse. Konkursi eelarve on kokku 21 500 eurot ja projektide esitamise tähtaeg on 2. mai.Taotlemisest huvitatutele toimub 17. aprillil kell 13.00 MISA ruumides (Lõõtsa 2a, Tallinn) infopäev, kus tutvustatakse põhjalikumalt projektikonkursi tingimusi. Infopäeval osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida e-posti aadressil ruslan.prohhorenko@meis.ee. Konkursijuhendi ning tingimustega saab tutvuda MISA koduleheküljel.Projektikonkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.Lisainfo:

Ruslan Prohhorenko

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator

Tel 659 9035

E-post ruslan.prohhorenko@meis.ee