Uudised
Prindi lehekülg
Avanes projektikonkurss Eesti kultuuriruumi tutvustamiseks noortelaagrites
16.04.2014

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi, millega võimaldatakse korraldada täiendavaid lisategevusi juba toimuvates noortelaagrites.

Projektikonkursi eesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele mitte-eestikeelsetele noortele vanuses 7-18 eluaastat Eesti kultuuriruumi, maad, ajalugu ja ka eesti keelt.

“Toetame noortele eesti keeles mitteformaalse õppe korraldamist noortelaagrites ja selle konkursi toel on laagrikorraldajatel võimalus pakkuda eesti keelest erineva emakeelega noortele võrdseid õpi- ja eneseteostusvõimalusi väljaspool koolisüsteemi,” selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Marje Sarapuu.


“Laagritegevused on teise emakeelega noorte jaoks heaks võimaluseks suhelda oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel. Mitteformaalne õpe on aktiivse keelekasutuse ja suhtlusjulguse mõttes väga edukas meetod ja aastate jooksul oleme näinud väga häid tulemusi,” lisas Sarapuu.

Projektikonkursi eelarve on 44 900 eurot ja projektide esitamise tähtaeg on 12. mai. Projektikonkursi infopäev taotlejatele toimub 17. aprillil kell 11.00 MISA ruumides (Lõõtsa 2a, Tallinn). Infopäeval saab täpsemalt teada konkursi eesmärkidest ja nõuetest. Osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida e-posti aadressil marje.sarapuu@meis.ee. Konkursijuhendi ning tingimustega saab tutvuda ka MISA veebilehel.

Konkursi korraldamist rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo:
Marje Sarapuu

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator

Tel 6599068

E-post marje.sarapuu@meis.ee