Uudised
Prindi lehekülg
Käib konkurss lõimumisvaldkonna arendus- ja meediapreemiatele
23.04.2014

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas koostöös Kultuuriministeeriumiga välja konkursi lõimumisvaldkonna 2013. aastal ellu viidud projektide arendus- ning meediapreemiatele.

“Arenduspreemiaid antakse välja kolmes kategoorias. Esimeses kategoorias saab preemiatele kandideerida projektide ja tegevustega, millega on tutvustatud või aidatud säilitada Eestis elavate erinevate rahvuste kultuure. Selles kategoorias antakse välja kaks preemiat, kus ühe preemia suurus on tuhat eurot,” selgitas MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Kristi Anniste.“Teise valdkonnana premeeritakse lõimumist toetavaid ühistegevusi. Kandideerima sobivad ettevõtmised, mis on edukalt soodustanud eestlaste ja teistest rahvustest Eesti elanike koostöötegevusi ning mis rikastavad ja tugevdavad Eesti kultuuriruumi,” jätkas Anniste. MISA ja Kultuuriministeerium ootavad kandideerima ka tegevustega, mis on toetanud rahvustevaheliste kontaktide ning ühise inforuumi teket. Kokku antakse valdkonnas välja kaks preemiat, kumbki väärtuses tuhat eurot.

“Kolmandas kategoorias saavad ühele tuhande euro suurusele preemiale kandideerida noorteprojektid. Ootame kandideerima lõimumist toetavate noorte poolt ja noortele korraldatud ühistegevustega, mis on ellu viidud kuni 26aastaste Eesti elanike poolt ning kus on koos osalenud eestlased ja teistest rahvustest Eestis elavad noored,” lausus Anniste.Lisaks arenduspreemiatele annab MISA välja kaks tuhande euro suurust rahalist meediatunnustust ajakirjanikule, meediakanalile või -väljaandele, mis on andnud arvestatava panuse kultuuridevahelise mõistmise ning sallivuse väärtustamisesse. Otsust tehes võtab hindamiskomisjon arvesse lõimumistemaatika kajastamise mitmekülgsust ning projekte oodatakse nii eesti- kui ka venekeelsest meediakanalitest.Taotluse esitamise tähtaeg on 13. mai ning taotlus tuleb esitada eesti keeles arendus- või meediapreemia kandidaadi esitamise vormil, mille leiab MISA kodulehelt. Konkursijuhendi ning tingimustega saab tutvuda siin.

Arendus- ja meediapreemiate väljaandmist rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.Lisainfo:

Kristi Anniste

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 

Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator

Tel 659 9062

E-post kristi.anniste@meis.ee