Uudised
Prindi lehekülg
Uus arengukava rõhutab vajadust mitmepoolseks lõimumiseks
04.05.2014

KULTUURIMINISTEERIUMI PRESSITEADE

Kultuuriministeeriumil on valminud arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ eelnõu, mis sõnastab riigi lõimumispoliitika eelseisva seitsme aasta eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. Arengukava eelnõu on alates tänasest kuu aja jooksul kõigile huvilistele ettepanekuteks ja kommentaarideks kättesaadav kaasamisportaalis osale.ee ning saadetud ka riigiasutustele kooskõlastamiseks.

Kultuuriminister Urve Tiiduse sõnul on Eesti riigil olnud selgelt sõnastatud lõimumispoliitika tänaseks enam kui 15 aastat. „Oleme ühiskonnana saanud selle ajaga palju targemaks ning ka lõimumise mõiste on teinud läbi suure muutuse. Kui 90ndate keskel rääkisime mitte-eestlaste integreerimisest Eesti ühiskonda, siis tänane käsitlus lõimumisest paneb rõhu ühiskonnaliikmete aktiivsele kaasatusele ning jagatud väärtustel põhineva sidususe tekkele,” märkis Tiidus.

Uue arengukava koostamine kestis pea poolteist aastat ning oma sõna said kaasa öelda paljud valdkonna eksperdid ning erinevate avalike arutelude käigus ligi tuhat inimest üle kogu Eesti. Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa sõnul on uues lõimumiskavas võetud suund toetada senisest enam algatusi, mis soodustavad inimeste aktiivset osalemist ühiskonnaelus. „Samuti peame oluliseks toetada ja tugevdada ühist kommunikatsiooniruumi,” lisas Reimaa.

Suur roll lõimumise edendamisel on täita haridussüsteemil ning noortega läbiviidavatel tegevustel, samuti kodanikuühiskonna arengu toetamisel. Et kõigil Eesti elanikel oleks võimalik aktiivselt ühiskonnaelus osaleda, jätkab riik eesti keele oskuse ja Eesti kodakondsuse omandamise toetamist ning informatsiooni pakkumist igapäevaelulistes küsimustes. Suuremat ühiskondlikku kaasatust aitavad saavutada ka individuaalsed tööturuteenused. „Lõimuv Eesti 2020” eesmärkide saavutamiseks on vajalik tihe koostöö ministeeriumide, samuti avaliku ja erasektori ning vabakonna vahel.

Uues arengukavas pannakse senisest enam rõhku ka uussisserändajatele, kelle vajadusi silmas pidades arendatakse välja Eestisse saabumisel kohanemist soodustavad teenused ning luuakse vastavad tugivõrgustikud.

„Uuringud ja eelneva lõimumiskava elluviimine on näidanud, et inimeste ootused ning vajadused lõimumisele on erinevad. Kõige paremini toetavad lõimumist praktilised kontaktid ja kogemused. Plaanime toetada kultuuriasutusi – muuseume, teatreid ja kontsertasutusi, et nad saaksid oma programmi pakkuda ka teistes keeltes. Taolise „kultuurikümbluse“ abil loodame tuua Eestis loodud kultuuri kõigile siin elavatele inimestele ja ka välismaalastele lähemale,“ märkis asekantsler Reimaa.

Arengukava „Lõimuv Eesti 2020” on kahe varasema arengukava - riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” ja valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013” – loogiline järg. Arengukava tegevuste elluviimiseks on eelseisvaks seitsmeks aastaks plaanitud ühtekokku 32,5 miljonit eurot.

Arengukava materjale näeb siit.

Lisainfo:
Anne-Ly Reimaa
kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
Tel: 522 3305
E-post: anne-ly.reimaa@kul.ee