Uudised
Prindi lehekülg
Lõimumisvaldkonna arendus-ja meediapreemiate saajad on selgunud
11.06.2014

PRESSITEADE

Täna, 11. juunil kell 14.00 jagab Kultuuriministeerium koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA) Estonia teatri valges saalis neli arendus- ja kolm meediapreemiat kogusummas 7000 eurot.

Hindamiskomisjon, kuhu kuulusid Kultuuriministeeriumi, MISA, Sihtasutuse Innove ja Teeme Ära Sihtasutuse esindajad, otsustas anda arenduspreemia Eesti õigeusu kultuuripärandi tutvustamise eest Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioonile Ruthenia, vähemusrahvuste kultuuritraditsioonide tutvustamise eest Ida-Virumaa Integratsioonikeskusele, rahvuskultuuride festivali korraldamise eest Eesti Vene Kultuurikojale ja integratsiooniklassi avamise eest Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumile. Meediapreemia saajateks on Balti Video OÜ,  kultuuriajakiri Plug ja ajakirjanik Roman Vikulov. Lisaks tunnustatakse seitset arendus- ja  meediapreemia kandidaati tänukirjaga.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa sõnul osales tänavusel konkursil mitmeid tasavägiseid projekte. „Tunnustuse pälvisid eelkõige need projektid, mis paistsid silma uuenduslikkuse ja mitmekülgsuse poolest. Eriti tahan esile tõsta lõimumisalaseid meediaprojekte, mis olid tänavu ühtlaselt kõrge tasemega. See oli ka põhjus, miks konkursikomisjon otsustas anda välja algselt kavas olnud kahe meediapreemia asemel kolm tunnustust,“ ütles Reimaa. Kokku laekus preemiakonkursile 21 taotlust.

Arendus- ja meediapreemiad on avalikud preemiad, mille eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel ning  lõimumisprotsessi kajastamist meedias.

Lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid antakse välja alates 1999. aastast ja meediapreemiaid 2009. aastast. Arendus- ja meediapreemiate väljaandmist rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo:
Martin Eber
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Tel 659 9067
E-post martin.eber@meis.ee