Uudised
Prindi lehekülg
MISA otsib rahvusvähemuste pühapäevakoolidele täiendkoolituste läbiviijat
13.06.2014

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja hanke korraldamaks rahvusvähemuste pühapäevakoolide juhtidele ja õpetajatele suve- ja sügiskool ning täienduskoolitus.

Hankekonkursi eesmärk on korraldada 2-päevane täienduskoolitus ja 3-päevane suve- ja sügiskool toetamaks paremal tasemel õppe läbiviimist pühapäevakoolides. Pühapäevakooli juhtidele ja õpetajatele suunatud kahepäevase täiendkoolituse teemadeks on erinevas vanuses laste kuulamis-, lugemis-, rääkimis- ja kirjutamisoskuste arendamine. Lisaks on pühapäevakoolide juhtidele ja õpetajatele plaanis esmakordselt korraldada 3-päevane suve- ja sügiskool.

„Pühapäevakoolide ja nendes töötavate õpetajate arvu suurenemise tõttu näeme vajadust tuua kokku nii koolijuhid kui ka õpetajad, et luua toetav võrgustik, kus ühiselt muresid ja ideid jagada. Suve- ja sügiskoolis tuleb teemade ring lai. Näiteks käsitletakse seda, kuidas õppida õppima või mõõta pühapäevakoolis õppetulemusi. Räägitakse ka pühapäevakooli õpetaja eetikast ning õppetundide eesmärkide püstitamisest ja saavutamisest,“ selgitas ürituste eesmärke mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Kristiina Pirgop.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on registreeritud üle 30 pühapäevakooli,  mis pakuvad lastele emakeele- ja kultuuriõpet. Nendest  27 pühapäevakooli on saanud toetust õppetegevuse läbiviimiseks 2013/2014 õppeaastal. 2013/2014 õppeaastal töötas rahvusvähemuste pühapäevakoolides 60 õpetajat ja õppis 473 last.

Hankedokumentatsiooniga saab tutvuda e-riigihangete registris. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. juuni. 2014.

Tegevust rahastatakse Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt.

Lisainfo: 

Kristina Pirgop

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator

Tel 659 9024

E-post kristina.pirgop@meis.ee