Uudised
Prindi lehekülg
MISA toetas projekte inimõiguste kaitse valdkonnas
18.06.2014

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) eraldas kahele inimõiguste kaitse teemalisele projektile kokku 17 415 eurot.

Hindamiskomisjoni otsusega said toetust Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ Mondo.

“MTÜ Mondo projekti “Inimõiguste töötoad ja õppematerjal koolinoortele ning õpetajatele” käigus viiakse läbi 20 inimõiguste töötuba eesti- ja venekeelsetes koolides, mille kaudu kaasatakse vähemalt 500 noort. Samuti antakse välja organisatsiooni Amnesty International inimõiguste kursusel põhinev venekeelne õppematerjal ning koolitatakse õpetajaid ja noorsootöötajaid materjali kasutama,” ütles MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Ruslan Prohhorenko.

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskuse projekti “Inimõiguste olukorra edendamine Eestis 2014” sihtrühmaks on kogu Eestis elanikkond ja kitsamalt vähemused, kelle õigusi võidakse rikkuda. Projekti jooksul korraldatakse võrdse kohtlemise teemaline konverents, strateegiaseminar, antakse välja erinevad infomaterjalid ja täiendatakse keskuse veebilehte. Projekti eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust võrdse kohtlemise põhimõttest ja luua platvorm võimalikest ebavõrdse kohtlemise juhtumitest teatamiseks. Mõlema projekti tegevused algasid juunis.

MISA toetab inimõiguste kaitse valdkonna projekte tänavu esmakordselt. Projektikonkursi eesmärk on suurendada Eesti elanike teadlikkust inimõigustest ja soodustada seeläbi eri rahvusest ning erineva suhtluskeelega inimeste võrdset kohtlemist ja nende lõimumist Eesti ühiskonnas. Projektikonkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo:
Ruslan Prohhorenko
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Tel 659 9035
E-post: ruslan.prohhorenko@meis.ee