Uudised
Prindi lehekülg
Kümme kultuuriruumi rikastavat spordi- ja kultuuriprojekti on selgunud
05.05.2015

PRESSITEADE

Selgunud on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) 2015. aasta lõimivate ja ühist kultuuriruumi toetavate spordi- ning kultuuritegevuste projektikonkursi tulemused. Kokku toetatakse sel aastal kolme sportlikku ja seitset kultuurialast ettevõtmist summas 95 702 eurot.

„Hea meel on tõdeda, et konkursi vastu oli väga suur huvi. Kõige paremini toetavad lõimumist praktilised kontaktid ja kogemused. Ühisüritused ja ettevõtmised pakuvad lisaks keeleõppele täiendavaid võimalusi praktiseerida eesti keelt keelekeskkonnas. Meie eesmärk on eri rahvustest inimeste vahelise koostöö toetamine ja ühisosa leidmine ning selle võimendamine,“ kommenteeris Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa. „Käesoleva aasta konkursile esitati mitmeid kultuuri- ja spordiprojekte,  mis hõlmavad erinevaid linnu ja piirkondi üle Eesti. Hindamiskomisjonil tuli teha oma valik tänavuste toetuse saajate osas. Siiski loodan,  et ka paljud teised väärt algatused, millele elluviimiseks toetust taotleti, saavad ikkagi teoks,“ tõdes Reimaa.

Sporditegevuste valdkonnas saavad rahastust kolm algatust. Toetust saab Eesti Karate Föderatsiooni heategevuslik programm, mis pakub sel suvel Eestis elavatele mitmekeelsetele koolinoortele võimalust tegeleda tasuta karate harrastusega ning omandada ühtlasi praktilisi teadmisi turvaliste ja ohutute eluviiside kohta. Üritused on plaanis sel suvel läbi viia Tallinnas, Harjumaal, Tartus, Võrus, Pärnus, Rakveres ja Kohtla-Järvel. Spordivaldkonnas on toetuse saajate seas veel Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit MTÜ, korraldavad kolmes linnas tervisekäitumist parandavaid ja liikumisaktiivsust propageerivad üritusi naistele. MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi toetatakse aga Narva Energiajooksu organiseerimisel. Kolme projekti toetati kogusummas 47 851 eurot.

Kultuurivaldkonna tegevuste elluviimiseks saavad sel aastal toetust Narva 6. Kooli muusikafestivali „Muusika ühendab“ elluviimiseks; Eesti Kunstimuuseum luuleõhtute sarja „Eesti luuletajad venekeelsele auditooriumile“ läbiviimiseks; N-Videopress OÜ festivali „Kohtumised Tarkovskiga 2015“ korraldamiseks Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Sillamäel; SA Eesti Kontsert - Jõhvi kontserdimaja Jõhvi Rahvusvahelise Balletifestivali organiseerimiseks. Samuti toetatakse MTÜ Lasnaidee algatust korraldada suveõhtutel tasuta välikinoseansse, kus avalikus linnaruumis näidatakse Eesti ja välismaa väärtfilme ning korraldatakse filmitemaatilisi arutelusid. SA Kultuurileht saab rahastust venekeelse ajakirja „Täheke“ väljaandmiseks ja Muusikute täiendõppe keskust toetatakse koorimuusikafestivali „Muusikasillad” korraldamisel.   Kultuuriprojekte toetati summas 47 851 eurot.

Konkursi eesmärk on toetada Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuri- ja spordialaseid koostööprojekte, mis tutvustavad lähemalt Eesti kultuuriruumi ja ärgitavad eesti- ja muukeelseid organisatsioone omavahel koostööd tegema ja tihedamalt üksteisega lävima. Konkursi 2015. aasta eelarvemaht on 95 702 eurot.Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisainfo:
Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel. 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee