Uudised
Prindi lehekülg
Sel aastal saavad tegevustoetust 231 rahvusvähemuste kultuuriseltsi
20.05.2015

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) rahastab Eestis tegutsevaid rahvusvähemuste kultuuriseltside katuseorganisatsioone alates 2007. aastast eesmärgiga toetada eri rahvuskultuure esindavate organisatsioonide jätkusuutlikku toimimist Eestis. 2015. aastal saavad toetust 231  rahvusvähemuste kultuuriseltsi ühendavat 16 katusorganisatsiooni, kes esindavad enam kui 30 Eestis elavat rahvusgruppi.

„Meie keskel elab palju erinevaid rahvusi, mistõttu on oluline teadvustada Eestit kui mitmekultuurilist riiki,“ tõdes Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa. „Aktiivne osavõtt Eesti igapäevaelust ja erinevate rahvuskultuuride tutvustamine aitab kaasa inimeste vaheliste kontaktide tekkele ja ühiskonna arengule tervikuna. Eri rahvuskultuure esindavate organisatsioonide jätkusuutlik toimimine on osa Eesti kodanikuühiskonnast  ja  meie ühisest kultuuriruumist,“ kinnitas Reimaa.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru kaudu toetatakse Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurilist tegevust, aidates  samal ajal kaasa teistest rahvustest inimeste identiteedi teadvustamisele Eesti ühiskonnas ning eri rahvuste kultuuriorganisatsioonide vaheliste kontaktide edendamist. Sellel aastal esitati MISA-le 20 taotlust, millest toetust eraldatakse 16 katusorganisatsiooni kaudu 231  rahvusvähemuste kultuuriseltsile kogusummas 370 000 eurot.

MISA arenduskeskuse partnerlussuhete juhi Kristina Pirgopi teatel sai toetuse saamisel määravaks katusorganisatsioonide seatud eesmärkide ambitsioonikus ja samas ka tegevuste kuluefektiivsus. „Ära märkimist tasub ka see, et kõik katuseorganisatsioonid olid püstitanud endale pikaajalisemad mõju- ja arengueesmärgid. Näiteks soovivad nad suurendada koostööd Eesti kultuuriasutustega, kaasata tegevustesse enam noori, tihendada kogukondade vahelist suhtlust, samuti otsida täiendavaid finantseerimisvahendeid. Alates sellest aastast sõlmib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus rahvusvähemuste kultuuriseltsideega kolmeaastase raamlepingu, mis võimaldab rahastust saavatel organisatsioonidel paremini planeerida oma tegevusi,“ lisas  Pirgop.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru tulemused leiab MISA kodulehelt. Taotlusvoor lähtub  valdkondlikus arengukavas „Lõimuv Eesti 2020“ sätestatud eesmärkidest, mida rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Arenduskeskuse partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee