Uudised
Prindi lehekülg
Narva lapsed sõidavad Lõuna-Eestisse eesti keelt praktiseerima
12.06.2015

PRESSITEADE

Käesoleval suvel saab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed abiga Lõuna-Eestis pereõppe vormis eesti keelt õppida 30 last, keda võõrustavad kaheksa Võrumaa perekonda. Lisaks toetatakse kolme 7-19 aastastele nootele mõeldud keele- ja kultuuriõppe projektilaagrit, kus osaleb kokku 78 õpilast Ida-Virumaalt ning Lõuna-Eestist.

MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuhi Jana Tondi sõnul saavad sel suvel pereõppes osaleda 30 last, kes lähevad 10 päevaks elama ja eesti keeles rääkimist harjutama Lõuna-Eesti peredesse. „Eesti keelses keskkonnas ja niinimetatud ajutise kasupere juures saavad sel korral elada Narva Keeltelütseumi õpilased, keda võõrustavad 8 perekonda Võrumaalt.“ Tondi kinnitusel on pereõpe üks tuntumaid ja ka edukamaid mitteformaalse keeleõppe viise, mis töötab tänu individuaalsele lähenemisele, vahetule keelekeskkonnale ning rohketele ühistele koostegevustele. „Lisaks pereliikmetega koosolemusele saavad lapsed osa ka Võrumaad ja Lõuna-Eestit tutvustavatest ekskursioonides ning matkadest, kus piirkonnaga tutvust tehes on neil võimalik õppida rohkelt uusi sõnu ning väljendeid.“

Kokku toimub pereõpe sel suvel neljas etapis. Korraldajaks on MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal. Keelekeskkond, mida pakub pere- ja laagriõpe, võimaldab erinevalt keeletunnist õppida ja kasutada keelt kogu aeg ning väga erinevates tegevustes. Lisaks keelele saab noor osa ka eesti kultuuriruumist, näeb kohti, kuhu turistina ei sattu ning sõlmib suhteid omaealistega, mis sageli püsivad ka pärast pere- ja laagriõppe lõppemist.

Sel aastal toetatakse projektikonkursi raames ka kolme eesti keele- ja kultuuriõppe projektilaagrit. Narva 6. Kooli 11 - 15 aastastele suunatud projekti käigus saavad projektilaagrist osa 36 õpilast Narva 6. Koolist, Narva Eesti Gümnaasiumist ja Põlvamaalt Saverna Põhikoolist, kellele korraldatakse ühine ekskursioon ja harivad-mängulised tegevused Tartu ja Põlva ümbruses. Narva Keelelütseumi 10 -11 aastastele õpilastele korraldatakse eesti keele praktiseerimiseks ühine laager Võsul koos Võrumaa Sõmerpalu Põhikooli õpilastega. Sillamäe Gümnaasium on organiseerimas ühistegevusi Sillamäe, Narva Toila ja Kiviõli 16 -17 aastastele eesti ning vene emakeelega noortele.  Osalejatele korraldatakse huvitavaid ühistegevusi ja peoõhtuid ning ekskursioon A. H. Tammsaare sünnikohta Albusse ja K.R Jakobsoni tallu Kurgjale.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ja laagrites juba aastast 1998, millest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust. Eesti keele- ja kultuuriõppe korraldamist peredes ja projektilaagrites rahastab Kultuuriministeerium riigieelarvest. 2015. aasta projektikonkursi „Eesti keele ja kultuuri tutvustamine projektlaagrites ning eesti keele ja kultuuri õpe peredes“ projektide elluviimisele kulub 24 460 eurot  ning konkursi tulemusi näeb aadressilt http://www.meis.ee/loppenud-konkursid?project_id=634. Pereõppe ja laagrite korraldajate kontaktid leiab MISA kodulehelt.

Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel. 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee