Uudised
Prindi lehekülg
Väliseesti noorte esimeses laagrivahetuses osalejad saabusid Viljandimaale
17.06.2015

PRESSITEADE

Reedel, 12. juunil algas esimene 13-18 aastastele väliseesti noortele mõeldud keele- ja kultuurilaagri kümnepäevane vahetus. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ja MTÜ HeadEst poolt korraldatavasse nelja laagrivahetusse saabub suve jooksul kokku 88 Eesti päritolu noort 21 riigist.

„Väljaspool Eestit elavatele Eesti päritolu noortele korraldatavate laagrite eesmärgiks on pakkuda neile võimalust õdusas laagrikeskkonnas eakaaslastest eestlastega suheldes eesti keelt õppida, samuti tutvustada neile meie riigi pärandit ja kultuurilugu,“ selgitas laagrite korraldamis eesmärkki MISA rakenduskeskuse koordinaator Marina Fanfora.  „MISA aastate pikkune laagrite korraldamise kogemus näitab, et sellised suvised ühislaagrid aitavad välismaal elavatel inimestel väärtustada ning hoida oma päritolu ja sidet Eestiga. Laagris saadakse toredaid tuttavaid ja tekkinud sõpruskond võimaldab õpitud keeleoskust kinnistada ja säilitada,“ tõdes Fanfora.

Käesoleval suvel toimuvad laagrid neljas vahetuses, juunist kuni augustini. 2015 aasta laagrisse tulijad saabuvad Eestisse Itaaliast, Saksamaalt, Rootsist, Ameerika Ühendriigikest, Venemaalt, Leedust, Lätist, Portugalist, Valgevenest, Iirimaalt, Egiptusest, Kanadast, Soomest, Taanist, Ungarist, Prantsusmaalt, Austriast, Suurbritanniast, Mehhikost, Hispaaniast ja Gruusiast.

I laagrivahetus toimub 12. – 22. juuni, Viljandi maakonnas Venevere puhkekülas. Laager on mõeldud noortele, kellel puudub eesti keele oskus või kelle eesti keele teadmised on vähesed. Kokku osaleb 22 väliseesti noort ja 8 tuginoort Eestist.

II laagrivahetus viiakse läbi 29. juuni - 09. juuli Viljandi maakonnas Venevere puhkekülas. Laagrist võtavad osa noored, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel. Kokku osaleb 22 väliseesti noort ja 8 kohalikku tuginoort.

III laagrivahetus leiab aset 16. – 26.  juuli Läänemaal UusKalda Spordi- ja Puhkekülas, milles osalevad valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel rääkivad väliseesti noored. Kokku  võtab laagrivahetusest osa 22 väliseestlast ja 8 tuginoort.

IV laagrivahetus toimub 03. - 13. august Viljandi maakonnas Venevere puhkekülas. Millest võtavad osa valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel ja/või vabalt rääkivad noored. Kokku osaleb laagrivahetuses 22 väliseesti noort ja 8 tuginoor Eestist.

Laagrisse soovijad said esitada MISA-leavaldusi laagrisse tulekuks kuni aprillini 2015. Esitatud taotluste hulgast tehti  valik, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja varasematel aastatel laagris osalemise kordadest.

Eesti päritolu noorte keele- ja kultuurilaagreid rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium rahvuskaaslaste programmi 2014–2020 kaudu. Laagreid korraldab  MTÜ HeadEst Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse koordineerimisel. Väliseesti noorte keele- ja kultuurilaagrite toimumist koordineerib MISA  juba alates 2000. aastast.  Ajavahemikul 2009 -2014 on laagritest osa võtnud kokku 381 väliseestli noort.

Lisainfo:


Marina Fanfora
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9068
E-post: marina.fanfora@meis.ee