Uudised
Prindi lehekülg
Ligi 200 Ida-Virumaa õpetajat hakkavad oma eesti keele oskust täiendama
29.07.2015

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) juhtimisel algavad augustikuu lõpust  Ida-Virumaa 195-le õpetajale eesti keele B2- ja C1-taseme koolitused.

MISA arenduskeskuse valdkonnajuhi Jana Tondi sõnul said kõik Ida-Virumaa õppeasutused esitada oma pedagoogid keeleõppe soovijate nimekirja. „Kuna oleme Ida-Virumaal korraldanud mitmeid seminare antud sihtrühmale, siis teame koolitust vajavate õpetajate arvu ning keegi ei pidanud soovijatest kõrvale jääma,“ selgitas ta. „Juba 17. augustist algavad eesti keele kursused lasteaia-, üldhariduskoolide, kutsekoolide õpetajatele,“ lisas Tondi.

Pedagoogidele mõeldud keeletunnid hakkavad toimuma kaks korda nädalas, kuni 15-s 13 inimesega grupis. Lisaks viiakse vähemalt kord kuus läbi 6-tunnised intensiivõppe päevad, mis aitavad osalejate õpimotivatsiooni ja –huvi üleval hoida. „Intensiivõppe päevad on planeeritud väljaspool tavapärast õppetööd, kus osalejatele korraldatakse erinevaid kohtumisi valdkonnaga seotud inimestega,“ tutvustas Tondi. Ta lisas veel, et eesti keele aktiivset kasutamist aitab toetada ka eestlasest kolleegi kaasamine õpeprotsessi. „Eestlastest õpetaja kaasamise eesmärgiks on tekitada õppijale keelekeskkond, kus talle on loodud reaalseid elulisi situatsioone, kus ta peab vaid eesti keelt kasutades toime tulema.“

Keelekoolitused viiakse läbi Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.  Eesti keele kursuse eel ja järel tuleb sooritada test. Koolituse toimumise perioodil peab iga osaleja tegema ka tasemeeksami. Kõigist kursuselt osalenutest peab 2016. aasta kevadeks olema kuni 80% ehk 156 õppe läbinud õpetajatest sooritanud eesti keele tasemeeksami.

Ida-Virumaa õpetajate keeleõppe tasemekoolitust hakkab MISA korraldatud hanke tulemusena läbi viima keelefirma Algus OÜ. Eesti keele tasemekoolitusi rahastab Haridus ja Teadusministeerium riigieelarve vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Arenduskeskuse valdkonnajuht
E-post: jana.tondi@meis.ee
Tel. 6 599 069