Uudised
Prindi lehekülg
MISA organiseerib eesti keele õpet ligi 6000 inimesele
03.09.2015

PRESSITEADE

Alates septembrist hakkab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakkuma Eestis elavatele vähelõimunud inimestele tasuta eesti keele alg- ja kesktaseme kursuseid. Juunis avatud avaliku registreerimise kaudu registreerus A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele kursustele ligi 6000 inimest.

„Nii Eesti Integratsiooni Monitooring 2015 kui ka keelekursuste taotlejate arv näitab, et Eestis elavate muukeelsete huvi eesti keelt õppida on kasvanud. Praegu töötame selle nimel, et kõik soovi avaldanud inimesed saaksid kursustel osaleda ja õppida eesti keelt regulaarselt,“ kommenteeris kultuuriminister Indrek Saar.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed juhataja Dmitri Burnašev selgitas, et viimastel aastatel ei ole nii laiale sihtrühmale avaliku registreerimise kaudu alg- ja kesktaseme eesti keele õpet pakutud. Sihtasutuse eesmärgiks oli registreerimise kaudu teada saada, kui palju on tegelikult neid inimesi, kellel on huvi eesti keelt õppida.

Kokku registreerus MISA kodulehe kaudu kolme kuu jooksul eesti keele õppesse 5961 inimest, kellest enam kui pooled ehk 3873 märkisid elukohaks Tallinna. Ida-Virumaalt registreerus kokku 1665 inimest, kus enam keeleõppe soovijaid oli Narvast (823 inimest). Kõige enam soovitakse eesti keelt õppida B2-tasemel, mida märkis 2201 inimest. Kodakondsuseksami sooritamiseks vajalikul B1-tasemel soovib eesti keele kursuseid 1909 inimest. A2-taseme õppesse registreerus 1851 inimest. „Kõigile kursustele saajatele toimub eelnevalt ka koolitaja poolt läbi viidud keeletest, mis selgitab välja inimeste tegeliku keeletaseme, mille põhjal selguvad kursustele saajad ning moodustatakse ka õppegrupid,“ lisas Burnašev.

Eesti keele alg- ja kesktaseme kursused algavad esimestele gruppidele juba septembrist, ja tänavu saab keeleõpinguid alustada kokku 540 inimest. Kursused algavad septembris gruppidele Tallinnas, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel ning alates oktoobrist ka  Sillamäel, Tartus, Pärnus. Keeleõppesse saavad inimesed valitakse välja registreerumise järjekorra alusel, vastavalt märgitud asukohale, soovitud keeletasemele ja kursuse toimumisajale.

Tasuta keeleõppe kursuseid on plaanis hakata läbi viima regulaarselt, kuni aastani 2020. Järgmiste eesti keele kursuste korraldamist hakkab MISA organiseerima septembris. Juba alates 2016. aasta jaanuarist on kavas eesti keele kursuseid pakkuda ligi 2000 inimesele. Samas mahus keeleõppe korraldamisega soovitakse jätkata ka järgnevatel aastatel, tagamaks tasuta eesti keele õppe võimaluse kõigile MISA lehel registreerunutele. Uute koolituskohtade tekkides ja mahtude suurenedes avatakse kursustele registreerumine uuesti.

Kõigi käesolevast septembrist õppima asuva 540 inimestega võtab keele testimise ja õppega seoses ühendust hanke võitnud keelefirma MTÜ Atlasnet. Eesti keele kursuse maht on 100 akadeemilist tundi ning tunnid hakkavad toimuma 2-3 korda nädalas. Kõigi registreerunutega, samuti nendega, kes koheselt kursustele ei pääse, võtab ühendust MISA, selgitades eesti keele õppe võimalusi, kursuste organiseerimist lähitulevikus ning jagades informatsiooni ka tulevaste kursuste toimumise kohta. Täiendavat infot A2-, B1, B2-taseme keeleõppe kohta leiab ka MISA kodulehelt.

MISA on varasematel aastatel koordineerinud ja toetanud eesti keele õpet erinevate programmide toel, mille kaudu on läbinud keelekursused ligikaudu 11 000 avaliku sektori töötajat, sh õpetajad, politseinikud, meditsiinitöötajad, raamatukoguhoidjad. Samuti on keeleõppes osalenud üliõpilased, kutseõppeasutuste õpilased, kolmanda sektori töötajad ning vaegnägijad ja -kuuljad. Antud keelekursuste läbiviimist rahastab Kultuuriministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel. 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee