Uudised
Prindi lehekülg
MISA otsib jaanuaris algavate eesti keele kursuste läbiviijaid
29.10.2015

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja hanke 2000 inimesele tasuta eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuste korraldamiseks. Õppetöö algab 2016. aasta jaanuarist ning on suunatud MISA kodulehe kaudu eesti keele kursustele registreerunutele.

„Mul on hea meel, et üha enam inimesi soovivad eesti keelt õppida ja omandada ning seeläbi siduda end Eesti riigiga. On tähtis motiveerida ja soodustada eesti keele ning kultuuri õppimist, eriti just neile inimestele, kes sellest ise huvitatud on,“ kommenteeris kultuuriminister Indrek Saar.

„Tänaseks on eesti keele alg- ja kesktaseme õppega alustanud või kohe alustamas juba 540 inimest Eesti erinevates paikades. Uue aasta alguses saavad tasuta eesti keele õppimise võimaluse järgmised 2000 inimest, kes andsid registreerumisega meile oma õppimise soovist sel suvel teada. Järgmised 125 õppegruppi moodustame vastavalt registreerimisvormis märgitud elukohale, soovitud keeleõppe tasemele ja eelistatud kursuste läbiviimise ajale,“ selgitas eesti keele õppe korraldust MISA juhataja Dmitri Burnašev.

Eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursused algavad järgmisele 2000 MISA kodulehel eesti keele õppesse registreerunule jaanuaris 2016. Keeleõpet hakatakse läbi viima kaheksas kohas – Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Ahtmes, Tartus, Pärnus. Eesti keele kursuse maht on 100 akadeemilist tundi ning tunnid hakkavad toimuma tööpäeviti 2-3 korda nädalas. Keeleõppesse saajatega kontakteerub kursuste läbiviija isiklikult, kas e-posti või telefoni teel.

„Lisaks oleme otsimas ka eesti keele ja kultuuri klubide läbiviijaid, et pakkuda uuest aastast mitteformaalset keeleõpet vähemalt B1-tasemel eesti keele oskajatele, et nad saaksid arendada oma suhtluskeeleoskust ning hoida olemasolevat eesti keele taset. Boonusena saavad klubis käijad end harida ka kultuurivallas ning osa võtta kultuurisündmustest ja Eestisisestest kultuurireisidest,“ tutvustas Burnašev. „Esmajoones pakume tasuta keeleklubides osalemise võimalust neile, kes on registreerunud suvel meie B2-taseme keeleõppesse,“ lisas ta.

Eesti keele ja kultuuri klubiliikmeks saavad esmajärjekorras selle aasta suvel MISA kodulehe kaudu B2-taseme eesti keele kursustel õppida soovijad. Klubi liikmed ja klubide eestvedajad saavad poole aastase perioodi jooksul kokku vähemalt kord nädalas ning osalevad vähemalt kord kuus ühel sündmusel või õppereisil.

Tasuta eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuseid on plaanis hakata läbi viima regulaarselt, kuni aastani 2020. Samas mahus keeleõppe korraldamisega soovitakse jätkata ka edaspidi, tagamaks tasuta eesti keele õppimise võimaluse kõigile 2015. aastal MISA kodulehel keeleõppesse registreerunutele. Nende inimestega, kes 2016. aasta alguses kursustele ei pääse, võtab ühendust MISA, jagades informatsiooni tulevaste keeleõppe võimaluste kohta. Täiendavat infot A2-, B1, B2-taseme keeleõppe kohta leiab MISA kodulehelt.

Nimetatud tegevusi rahastab Kultuuriministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi
I
ntegratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel. 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee