Uudised
Prindi lehekülg
Ida-Virumaa õpilastele tutvustatakse enesetoetusvõimalusi Eestis
12.11.2015

PRESSITEADE

Sellel reedel, 13. novembril tutvustatakse 45 Ida-Virumaa gümnasistile Mektory innovatsioonikeskust ja Eesti saturtup-maastiku arenguid ning võimalusi. Üritus toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) ja MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemia kahekuulise pilootprogrammi „Navigaator“ raames, mille eesmärgiks on tutvustada noortele eneseteostusvõimalusi Eestis.

„Gümnaasiumi lõpetava noore jaoks on tulevikuplaanide ja eriala puudutavate valikute tegemisel väga oluline saada piisavalt huvitekitavat teavet ning ka isiklikku kokkupuudet erinevate valdkondadega. Just seepärast näeme, kui oluline on panustada noortele suunatud tegevustesse, mis pakuksid neile näitlikke ja praktilisi suuniseid erinevate tegevusalade võimaluste kohta,“ selgitas MISA juhataja Dmitri Burnašev. „Kuna Ida-Virumaa ja eriti vene emakeelega noortel on tihtilugu keerulisem piisaval hulgal neid kõnetavat infot kätte saada, siis peame oluliseks panustada tegevustesse, mis tõstaks antud piirkonna noorte teadlikkust nende erinevatest võimalustest ja suurendaksid nende kindlustunnet oma tuleviku osas Eestis,“ kommenteeris pilootprogrammi eesmärke Burnašev.

Pilootprogrammiga said liituda aktiivsed ja arengupotentsiaaliga Ida-Virumaa lõpuklasside õpilased, kellel on soov oma võimeid realiseerida, kuid kes ei tea veel, mida saab selleks Eestis teha saab. Osalejate väljaselgitamiseks tuli noortel täita ankeet, lisaks küsiti õpilaste kohta arvamust kooli juhtkonnalt. Kokku osaleb 45 noort vanuses 17-19 aastat Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Jõhvist. Noorliidrite koolitusprogramm kestab kaks kuud, mille raames toimub kaheksa üritust Jõhvis, Kohtla-Järvel, Tallinnas, Tartus ja Narvas. 

 

Ida-Virumaa noortele suunatud programmi kaheksast üritusest on toimunud juba kaks. MISA koostöötegevuste valdkonnajuhi Natalja Reppo sõnul on noored üksteisega tuttavaks saanud, harjutanud meeskonnatööd ja tutvunud kodanikualgatustes kaasalöömisega. „Kuna tänapäeva noori huvitab infotehnoloogia ning Eesti idufirmade edulood, siis kindlasti on tippsündmuseks Mektory külastus ja iduettevõtlusega tutvumine. Osalejad saavad kaasa lüüa töötubades – tutvuda 3D printimise ja legorobootikaga,“ tutvustas Reppo 13. novembri õppereisi. „Novembri lõpus ja detsembris tutvuvad noored veel Riigikogu ja valituse tööga, saavad osa loomemajandustegevustest ning meditsiinivaldkonnast, toimub ka ühine spordipäev ja avalik väitlus „Kas Eestis saab olla edukas“,“ lisas ta.

„Väljavalitud noortel on kindlasti arengupotentsiaali saada edukateks noorliidriteks nii oma kodupiirkonnas kui ka Eestis tervikuna, kuid selleks peame neid harima ja toetama ning avardama nende eneseteostamise võimalusi Eestis“, sõnas Grigori Senkiv, Ida-Viru Noorteakadeemia juhatuse liige.

Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames on töötatud välja pilootprogramm, mis on suunatud vähelõimunud aktiivsetele Ida-Virumaa noortele, eesmärgiga kaasata neid enam ühiskondlikesse tegevustesse ning tutvustada neile eneseteostusvõimalusi Eestis.  Noorliidrite koolitusprogrammi „Navigaator“ tegevused viib ellu  MISA koostöös MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemiaga.

Noorliidrite koolitusprogrammi „Navigaator“ kohta leiab infot aadressilt http://www.ivna.ee/navigaator.htm.

Lisainfo:
Natalia Reppo
MISA koostöötegevuste valdkonnajuht
E-post: natalia.reppo@meis.ee
Tel. 659 9840

Grigori Senkiv
MTÜ Ida-Viru Noorteakadeemia
Juhatuse esimees
E-post: grigori.senkiv@ivna.ee
Tel: 528 9227