Uudised
Prindi lehekülg
Avatud on MISA projektikonkurss spordi-ja kultuuritegevuste toetamiseks
03.12.2015

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi 2016. aastal toimuvate spordi- ja kultuuritegevuste toetamiseks. Konkursile on oodatud tegevused, mis innustaksid ja kaasaksid Eestis elavaid erineva kultuuri- ning keeletaustaga inimesi.

„Kõige paremini toetavad lõimumist inimestevahelised praktilised kontaktid ja koostöökogemused. Meie eesmärk on pakkuda täiendavaid võimalusi vahetu suhtlemise tekkeks, liikuda nii edasi keelekümblusest praktiliste oskuste rakendamiseni keelekeskkonnas läbi kultuuritegevuste ja liikumisharrastuse,“ kommenteeris kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa.

Konkursi eesmärk on toetada kultuuri- ja spordialaseid ühistegevusi ning koostööprojekte, mis panustavad sidusama Eesti ühiskonna tekkimisse – innustavad erineva kultuuritaustaga inimesi enam üksteisega lävima ning koos tegutsema. „Sidusa ühiskonna toimimiseks on oluline panustada erinevatest rahvustest inimeste omavahelisse läbikäimisesse – luua võimalusi koos tegutsemiseks ja erinevatel üritustel osalemiseks,“ kommenteeris MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

Konkursile on oodatud projekte esitama eraõiguslikud ja avalik-õiguslik juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused ning ka nende hallatavad allasutused. Projekte saab esitada kahes valdkonnas. „Ootame konkursile spordiürituste ideid, mis eri rahvusest inimeste omavaheliste kontaktide teket. Tegu võib olla erinevate massi- või meeskonnaspordi üritustega, millest saaksid osa võtta erineva kultuuritaustaga inimesed,“ selgitas Tondi. „Teiseks valdkonnaks on lõimumist ja kaasatust suurendavad kultuuritegevused. Nendeks tegevusteks võivad olla etenduste, festivalide, kontsertide, näituste, loengusarjade korraldamised või ka näiteks laste- ja noortekirjanduse tõlkimine, mille eesmärgiks on eri rahvaste kultuuride ja traditsioonide  tutvustamine ning inimeste kaasamine ühistegevustesse ,“ tutvustas Tondi.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada projekt koos eelarve ning lisadokumentidega Integratsiooni ja Migratsiooni SA-le hiljemalt 12. jaanuariks 2016 kell 10.00. Konkursi dokumentatsiooni ja –juhendi leiab sihtasutuse veebilehelt. Konkursi eelarve on 79 175 eurot.

Huvilised on samuti oodatud konkursi infopäevale, mis toimub 21. detsembril 2015 kell 10.00 MISA ruumides (aadressil Lõõtsa 2a, Tallinn). Infopäevale tuleb eelnevalt registreeruda e-posti aadressil marina.fanfora@meis.ee.

„Ühise teabevälja edendamine kultuuri ja sporditegevuste kaudu“ projektikonkursse  korraldab MISA alates 2014. aastast. Konkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisainfo:

Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel. 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee