Uudised
Prindi lehekülg
MISA avas hanke lõimumisvaldkonna uudiste vahendaja leidmiseks
17.12.2015

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtaustus Meie Inimesed (MISA) panustab 2016. aastal lõimumisteemalise info vahendamisse ning valdkonna organisatsioonide tegevustest teavitamisse. Ühtsema inforuumi tekkimiseks ja avalikkuse paremaks informeerimiseks Eestis toimuvast on MISA kuulutanud välja hanke meediaparterite leidmiseks.

„Eestis toimub igapäevaselt väga palju erinevaid sündmusi – seminare, koolitusi, näitusi, spordiüritusi, kontserte, etendusi või lihtsalt kogukonna koosviibimisi. Paljude toredate tegevuste eestvedajad panustavad suurema osa oma ajast tegevuste elluviimisse ning teavitus jääb tihtilugu raha, aja või oskuste vähesuse tõttu tahaplaanile. Antud hanke eesmärk ongi tulla organisatsioonidele lähemale ning aidata nende tegevusi avalikkuseni tuua. Seeläbi saame parandada ühtsema infovälja tekkimist Eestis ning toota ka kvaliteetsemaid uudiseid,“ tutvustas tegevuse eesmärke MISA meedia valdkonnajuht Natalja Kitam. „Hanke partnerilt ootame uudiste loomist ja vahendamist kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles, kuna tegevuse eesmärgiks on informeerida Eestis toimuvast Eestis elavaid muukeelseid inimesi ning kaasates neid seeläbi enam üritustel osalema,“ selgitas Kitam. 

MISA kuulutas välja hanke „Lõimumisvaldkonna info vahendamine (LÕVI)“ eesmärgiga luua Eestis ühtsem infoväli. Tegevuste tulemusena vahendatakse vähemusrahvuste kultuuriseltside, kultuurikorraldajate, loomeinimeste ja kodanikuühenduste tegevusi, kes tegutsevad heategevuse, keskkonnakaitse, urbanistika, maaelu ning tervise edendamise,  samuti inimõiguste ning noorsootöö valdkondades. Soov on koondada lõimumisvaldkonna esindajate info – toimetades ja levitades nende uudiseid, koostades pressiteateid, artikleid ning uudiskirju, vähemalt kolmes erinevas meediakanalis 2016. aasta vältel.

Hanke „Lõimumisvaldkonna info vahendamine (LÕVI)“  pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. jaanuar 2016 kell 10.00. Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=653.

2015. aasta juulist kuni detsembrini tegeles meediaprojekti „LÕVI“ ehk lõimumisvaldkonna info vahendamisega laiemale avalikkusele uudisteportaal Etnoweb koostöös meediapartnerite Postimehe, Kultuuriinfo ja ETV+`ga.

Antud tegevus juhindub lõimumisvaldkonna arengukavast „Lõimuv Eesti 2020’’, mis rõhutab aktiivse ühiskondliku osaluse suurendamise vajadust Eestis ja ühise kommunikatsiooniruumi tugevdamise osatähtsust. „Lõimumisvaldkonna info vahendamine (LÕVI)“ tegevusi toetab MISA Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo:

Natalja Kitam
Meedia valdkonnajuht
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
E-post: natalja.kitam@meis.ee
Tel: 6599061