Uudised
Prindi lehekülg
MISA avas rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi
28.12.2015

PRESSITEADE

Eestis tegutsevad rahvusvähemuste kultuuriühingud on oodatud osalema Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) projektikonkursil, mille eesmärgiks on aidata kaasa etniliste vähemuste keele ning kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis.  Projektikonkursile saab taotlusi esitada kuni 25. jaanuarini 2016.

MISA partnerlussuhete valdkonnajuhi Kristina Pirgopi sõnul oodatakse konkursile projekte rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste – festivalide, seminaride, näituste  korraldamiseks ja  nende kultuuri tutvustamiseks laiemale avalikkusele Eestis. „Mul on väga hea meel, et saame täiendavalt toetada lisaks kultuuriühingute igapäevasele tegevusele ka nende korraldatavaid üritusi. Oluliseks märksõnaks on ka ühtsema  inforuumi kujunemisele kaasaaitamine,“ sõnas Pirgop.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse asutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Konkursi kaudu rahastatavad projektid tuleb ellu viia ajavahemikul 01. veebruar 2016 kuni 31. detsember 2016.

Konkursi üldeelarve on 90 500 eurot. Ühele projektile taotletav minimaalne toetussumma on 600 eurot ja maksimaalne kuni 6000 eurot. Taotluse esitamine lõpeb 25. jaanuaril 2016.  Täpsemat infot rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurssi kohta leiab MISA kodulehelt.

Käesolev konkurss toetab valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ elluviimist, mis panustab Eesti ühiskonna mitmekultuurilisusesse ja eri rahvuskultuure esindavate organisatsioonide jätkusuutlikku toimimisse ning arendamisse. Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Arenduskeskuse partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee