Uudised
Prindi lehekülg
MISA ootab kandidaate lõimumisvaldkonna arendus- ja meediapreemiatele
15.04.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub üles kandideerima lõimumisvaldkonna arendus- ning meediapreemiatele. Kokku antakse välja neli preemiat ja Grand Prix 2015. aasta lõimumisvaldkonna kõige olulisemate tegevuste eestvedajatele.  

MISA meediavaldkonna juhi Natalja Kitami sõnul on MISA ja Kultuuriministeeriumi väljaantavate meedia- ning arenduspreemiate eesmärk väärtustada lõimumisvaldkonna edendajaid. „Soovime preemiaga tunnustada neid Eesti inimesi, kes panustavad läbi uudsete ja mitmekülgsete tegevuste erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse,“ selgitas Kitam. „Eduka lõimumise toimimisel mängib suurt roll ka meedia, kelle käes on vahendid, mis kujundavad inimeste teadlikkust ja mõttelaadi. Meediapreemiaga tahame tunnustada neid inimesi ja meediategevusi, -kanaleid, kes on üksteisemõistmisele ning sallivuse kujundamisele eesti ja vene meedias tähelepanu pööranud,“ tutvustas Kitam meediapreemia kategooriat. „Lisaks valib žürii kõigi preemia saajate hulgast välja parima 2015. aastal läbiviidud projekti või tegevuse, mis saab täiendava 1000 euro suuruse Grand Prix,“ lisas Kitam. 

Möödunud aastal preemia pälvinud Linnalabori ja Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš julgustab kõiki kandideerima. „Paljud head ideed ja tegevused jäävad muidu märkamata. Läbi tunnustuse ja suurema avaliku kõlapinna on võimalik pöörata üldsuse tähelepanu tegevustele, mis on ühiskonnas vajalikud,“ tõdes ta.

Lõimumisvaldkonna arendus- ja meediapreemiaid antakse välja järgmistes kategooriates:
 

  • Tegevused, mis aitavad kaasa Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamisele ja kultuuritraditsioonide säilitamisele. Antakse välja üks 1000 euro suurune  preemia.
     
  • Lõimumist toetavate ühistegevuste kategoorias tunnustatakse eestlaste ja teistest rahvustest Eesti elanike koostöötegevusi, mis rikastavad ning tugevdavad Eesti kultuuriruumi ja toetavad rahvuste vaheliste kontaktide ning ühise inforuumi teket. Antakse välja üks 1000 euro suurune  preemia.
     
  • Noorte poolt ja noortele korraldatud lõimumist toetavate tegevuste kategoorias tunnustatakse kuni 26-aastaste Eesti noorte poolt korraldatud ühistegevusi, kus koos tegutsevad nii eestlased kui ka teistest rahvustest Eestis elavad noored.  Antakse välja üks 1000 euro suurune  preemia.


Üks 1000 eurone meediapreemia antakse ajakirjanikule või meediakanalile, kes on panustanud oma tegevusega üksteise mõistmise ja sallivuse kujundamisse ning lõimumistemaatika kajastamisse Eesti meedias. 

Konkursi juhendi ja kandideerimise taotlusvormi leiab MISA kodulehelt. Taotlusi saab edastada e-posti teel aadressile info@meis.ee märgusõnaga „Kandideerimine - 2015. aasta arendus- ja meediapreemiad“. Kandidaatide taotlusi oodatakse kuni 2. maini 2016.

MISA annab lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid välja alates aastast 1999 ja meediapreemiaid aastast 2009. Lõimumisvaldkonna arendus- ja meediapreemiate väljaandmist rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo:

Natalja Kitam
MISA meedia valdkonnajuht
E-post: natalja.kitam@meis.ee
Tel: 6599061