Uudised
Prindi lehekülg
MISA hakkab looma eesti- ja venekeelset meediaõppe ning kriitilise mõtlemise ainekava
26.04.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) soovib luua eesti- ja venekeelsetetele gümnaasiumi- ning kutsekoolide õpilastele meediaõpetuse valikkursuse ainekava eesmärgiga õpetada noortele meediasõnumi  loomist ja teadlikku infotarbimist. Lisaks ainekava loomisele  korraldatakse meediaseminar uue ainekava piloteerimiseks.

„Käesoleval hetkel pakub meediaõpet 51 gümnaasiumi üle Eesti. Pidevas infoväljas olemine vajab meedia tundmist ja oskust saadud infot kriitiliselt hinnata. Selleks, et eesti- ja venekeelsetel koolidel oleks olemas kvaliteetne meediaõppe ja kriitilise mõtlemise  arendamisele suunatud ainekava, kuulutas MISA välja hanke. Soovime hanke tulemusel leitava partneri abiga koostada Eesti üldhariduskoolide 10.-12. klasside õpilastele ja kutseõppeasutuste õppuritele 35-tunnise meediaõpetuse valikkursuse programmi koos õppeprotsessi kirjeldusega pedagoogidele. Loodav kava  suurendab eesti- ja venekeelsete noorte teadmisi Eesti ning maailma meediamaastikul toimuvast. Ühtlasi saab  kava alusel õpetada noori massimeediast saadud infot mõistma ja analüüsima, hindama teabe tonaalsust, päritolu ja objektiivsust,“ tutvustas MISA meedia valdkonnajuht Natalja Kitam loodava ainekava  eesmärki. 

Loodava ainekava projekt koos õppeedukuse hindamissüsteemiga piloteeritakse  ja testitakse 8-päevase seminari käigus. Seminar korraldatakse vähemalt 40-le põhikooli lõpetanud noorele käesoleva aasta suvel. Läbitav praktiline õpe on  jagatud kahte ossa: 5 päevane aktiivõpe ja 3-päevane praktika, millest osa viiakse läbi 12-13. augustil 2016 toimuval Paide Arvamusfestivalil. Osalejad saavad õppetöö käigus võimaluse külastada erinevate meediaettevõtete toimetusi ja kohtuda Eesti meediapildist tuttavate arvamusliidritega. Kõigist seminari käigus antavatest loengutest valmivad järelvaadatavad videoklipid.

Konkursi võitja selgub mai keskel, mille järel avab MISA oma kodulehel meediaseminarile registreerumise.

Hanke „Eesti- ja venekeelsetetele gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilastele meediaõpetuse seminari  korraldamine ja valikkursuse õppekava ning õppeprotsessi kirjelduse koostamine“ pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. mai 2016 kell 10.00. Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173824.

Meediaõppe ainekava loomist ja seminari korraldamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo:

Natalja Kitam
MISA meedia valdkonnajuht
E-post: natalja.kitam@meis.ee
Tel: 6599061