Uudised
Prindi lehekülg
Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse alaste tegevuste projektikonkurss saab jätku
16.05.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avab täiendava vooru üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste 7–26-aastaste õpilaste kodanikuteadlikkuse ja sallivuse alaste tegevuste toetamiseks. Selle aasta esimeses taotlusvoorus sai rahastust seitse õpilastele suunatud kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalist projekti.

„Heameelt valmistab see, et seitse rahastust saanud projekti on kõik omanäolised. Samuti ei ole toetust saavad tegevused pelgalt vaid noortele korraldatud ettevõtmised, vaid noored saavad projekti kõigis etappides, kaasa arvatud projekti koostamine ja teostamine, ise kaasa lüüa, mis on ka konkursi üks eesmärkidest. Toetuste saajate seas on mitmeid õpilaste omaalgatusi soodustavaid ja kaasavaid tegevusi. Näiteks tuleb õpilastel luua oma kooli jaoks sekkumisprogramm, kus nad kaardistavad valdkonnad, kus nad näevad oma panustamise võimalust. Õpilastel tuleb koostada Eesti tuntud kirjanike kohta viktoriiniküsimusi ja esitada kirjanike töödest katkeid  omal valitud viisil. Samuti korraldavad õpilased kodanikupäeva ja ühisüritusi teiste koolide õpilastele,“ tutvustas MISA kodanikuhariduse valdkonnajuht Toivo Sikk.

Esimese taotlusvooru kaudu said toetust Tartu LV Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projekt „Parem kaasatus igapäevasesse kooliellu“, Jõhvi Vene Põhikooli projekt „Seiklusõpe Eesti kirjandusloo maastikul“, Tartu Ülikooli projekt „Kuidas Tartu teadlased on mõjutanud maailma ja kuidas maailm on mõjutanud Tartut“,  Rakvere Gümnaasiumi projekt „Sügis targa tarva juures“, Sillamäe Eesti Põhikooli projekt „Meri on, meri jääb ...“, Kohtla-Järve Maleva Põhikooli projekt „Hea kodanik, edukas riik“ ja Jõhvi Gümnaasiumi projekt “Mine metsa“ laager Ida-Virumaa gümnasistidele“.

Toetust saanud projektide eelarve on kokku 20 652 eurot. Veebruaris väljakuulutatud projektikonkursile laekus 21 taotlust. Projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarve kaudu.

„Oleme teinud otsuse avada sel aastal täiendav projektikonkursi voor, eesmärgiga toetada tegevusi, mis tugevdavad ja suurendavad õppivate noorte kodanikuteadlikkust ning tolerantsust,“ teatas Sikk.

MISA avatud projektikonkursile „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse alased tegevused“ oodatakse taotlusi kuni 13. juuni kella 12.00. Projektikonkursi eelarve on kokku 41 000 eurot. Uue taotlusvooru kaudu soovib MISA toetada õpilastele suunatud ja õppurite endi poolt ellu kutsutud noori kõnetavaid tegevusi, mis aitavad kasvatada ning mitmekesistada erineva  koduse keelega õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast ja riigist. Samuti peaksid läbiviidavad tegevused kasvatama noortes sallivust ja tolerantsust ning õpetama neid väärtustama Eesti kodanikuks olemist. Projektikonkursi kohta leiab enam infot MISA kodulehelt.

Lisainfo:

Toivo Sikk
MISA kodanikuhariduse valdkonnajuht
Tel: 659 9850
E-post: toivo.sikk@meis.ee