Uudised
Prindi lehekülg
Selgusid lõimumisvaldkonna silmapaistvaimad teod
18.05.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tunnustas täna, 18. mail 2015. aasta silmapaistvamaid lõimumisvaldkonna arendajad. Välja anti kaks arenduspreemiat ja kaks meediapreemiat ning esmakordselt grand prix lõimumisvaldkonna olulisima tegevuse eest. Preemiad andis üle kultuuriminister Indrek Saar.

Riik tunnustab lõimumisvaldkonna tublisid tegijaid, et juhtida tähelepanu Eestis elavatele mitmekesise keele- ja kultuuritaustaga inimestele, kes rikastavad meie ühiskonda. „Kõik preemiasaajad on omal viisil aidanud kaasa mitmekesisuse kui väärtuse teadvustamisele ning seeläbi salliva ja avatud Eesti arengule. Meil on hea meel neid selle eest tänada ja tunnustada,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Meediapreemiaga tunnustati Eesti Rahvusringhäälingu Vikerraadio saatejuhti ja vastutavat toimetajat Haldi Normet-Saarnat saatesarja „Ma elan siin” läbiviimise eest. Saatesarjas räägivad oma loo ja jagavad kogemusi teisest rahvusest Eestisse elama asunud inimesed. Meediapreemiaga tunnustati ka ETV saatesarja „Meie Inimesed“, mis portreteerib igas saates üht Eestis elavat inimest, rääkides tema elust ja ettevõtmistest.

Arenduspreemia kategoorias „Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuritraditsioonide säilitamine“ pälvis preemia SA Eesti Vabaõhumuuseum Paljurahvuselise Eesti keskuse loomise eest. Kui varem tutvustas muuseum ainult Eesti taluarhitektuuri, siis alates Lõkova küla setu talu ja Kallaste linna peipsivene maja avamisega tegeleb muuseum ka vähemusrahvuste kultuuri, ajaloo ja kunsti tutvustamisega. Paljurahvuselise Eesti keskuse loomise eest tunnustati SA Eesti Vabaõhumuuseumit ka grand prix ehk olulisima lõimumisvaldkonna arenduse preemiaga.

Arenduspreemia kategoorias „Lõimumist toetavad ühistegevused“ premeeriti Ida-Virumaa Loomemajanduskeskust TEDxNarva konverentsi korraldamise eest Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Teist korda toimunud konverents keskendus tehnoloogia ja inimeste suhetele. TEDxNarva korraldajad soovisid organiseerida multikultuurse inspireeriva konverentsi, mis tooks kokku oma ala asjatundjad ja huvilised olenemata nende keeletaustast ning tuntusest ühiskonnas.

Preemiakonkursile esitati ühtekokku 23 taotlust. Välja jagati viis 1000 euro suurust preemiat ning kõiki nominente tunnustati tänukirjaga. MISA annab lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid välja alates 1999. aastast  ja meediapreemiaid 2009. aastast. Preemiate väljaandmist toetab Kultuuriministeerium.

Lisainfo:

Ann Asser
MISA kommunikatsioonijuht
E-post: ann.asser@meis.ee
Tel: + 372 659 9039