Uudised
Prindi lehekülg
Valminud on parimate praktikate uuring Rootsi, Taani ja Suurbritannia näitel
08.02.2008

Uuring on koostatud Euroopa Liidu Üleminekutoetuse projekti nr 2006/18111.02.01 ”Toetus riikliku integratsiooniprogrammi rakendamiseks ja integratsiooniga seotud asutuste suutlikkuse tõstmiseks” raames. Projekti tegevusi rahastatakse EL Üleminekutoetuse, Riigikantselei ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest.

Valminud uuringu autoriteks on Kristina Kallas ja Kristjan Kaldur Balti Uuringute Instituudist. Uuring koosneb kahest osast, kus esimene annab ülevaate analüüsitud riikide sisserände ajaloost, integratsioonipoliitika kujunemisprotsessist ning selle halduskorraldusest. Uuringu teises osas keskendutakse konkreetsetele poliitikavaldkondadele ja seal rakendatavatele meetmetele ning lisaks tuuakse välja näiteid elluviidavatest projektidest. Eesti integratsioonipoliitika probleeme ja väljakutseid silmas pidades on parimate praktikate näited tekstis eraldi välja toodud. Iga alapeatüki lõpus on nimekiri kasulikest veebilinkidest.

Uuringu täisteksti leiate siit. Head lugemist!