Uudised
Prindi lehekülg
MISA otsib Ida-Virumaa õpetajatele eesti keele kursuste korraldajaid
17.06.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avalikustas hanke Ida-Virumaa 238-le õpetajale eesti keele B2- ning C1-taseme kursuste läbiviija leidmiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna asejuhataja Riina Koolmeistri sõnul on õpetajate eesti keele oskus ülioluline ning seetõttu jätkame haridustöötajate keeleõppe toetamist Ida-Virumaal. „Eesti keele oskust saavad lihvida nii need koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes lõppeval õppeaastal sooritasid MISA korraldatud keelekursuste järel eesti keele riikliku tasemeeksami kui need, kes soovivad omandada ametikohal töötamiseks vajaliku keeleoskuse taseme,“ kommenteeris Koolmeister.

Eesti keelt õppida soovivate õpetajate nimekiri valmis 2015. aasta suvel ning täienes 2016. aasta kevadel koostöös kohalike omavalitsuste haridusametnikega. „Nemad tunnevad oma piirkonna õpetajaid ja teavad, kellele on keeleõpet vaja pakkuda esmajärjekorras. Käesoleva hanke raames otsime entusiastlikke koolitajaid, kes õpetaksid Ida-Virumaa õpetajatele eesti keelt, looksid neile eesti keele suhtluskeskkonna ning valmistaksid neid ette riiklikuks tasemeeksamiks,“ selgitas MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajate eesti keele koolitused hakkavad toimuma Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Keelekursuste pikkus on 160 akadeemilist tundi. Vajadusel korraldatakse 20-30-tunnine eelkursus neile, kelle keeleoskuse tase ei võimalda neil alustada õpet B2- või C1-tasemel. Õpetajate keeletunnid viiakse läbi tööpäeviti 1-3 korda nädalas, kestusega 1-3 akadeemilist tundi. Lisaks hakkab kord kahe kuu jooksul toimuma intensiivõppe päev, mis võimaldab juba õpitut korrata ja kinnistada. Intensiivõppepäevade raames võib korraldada õppekäike või kohtumisi külalistega.

Koolituse toimumise perioodil või hiljemalt 2017. aasta maikuus tuleb igal keeleõppes osalejal sooritada riiklik B2- või C1-tasemeeksam.

MISA ootab Ida-Virumaa õpetajatele eesti keele õppe läbiviimiseks pakkumusi 1. augustini 2016.  Hanke kohta leiab info MISA kodulehelt ja e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175866.

Ida-Virumaa õpetajate keeleõppe tasemekoolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:
Jana Tondi
MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
E-post: jana.tondi@meis.ee
Tel. 6 599 069