Uudised
Prindi lehekülg
MISA otsib sügisel algavate eesti keele kursuste korraldajaid
21.06.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas hanke sel sügisel algavate eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuste korraldajate leidmiseks. Antud hanke tulemusena saab tasuta keelekursustest osa võtta üle 2500 inimese.

Käesoleva hanke tulemusena saavad A2-, B1- ja B2-tasemetel eesti keelt õppima asuda need inimesed, kes registreerusid MISA kodulehe kaudu keeleõppesse möödunud aasta suvel. „Soovime sügiseks sõlmida lepingud vähemalt kuue eesti keele kursusi korraldava ettevõttega, et jätkata keeleõppe pakkumist neile, kes veel õppima pole pääsenud,“ kommenteeris MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.  

Käesoleva hanke abil on plaanis keeleõpet läbi viia alates käesoleva aasta septembrist kuni 2017. aasta novembri lõpuni Tallinnas, Ida-Virumaa erinevates linnades ja vajadusel ka Tartus ning Pärnus. Igas õppegrupis osaleb vähemalt 15 inimest. Keelekursuste maht on kokku 120 tundi. Iga rühma õppetöö kestab umbes 5 kuud. Suurendatud on ka läbiviidavate keeletundide mahtu, eesmärgiga pakkuda tavapärasele keeleõppele lisaks praktilisemat laadi mitteformaalset keeleõpet, nagu õppekäiku või kohtumist külalisega.

Hanke „Eesti keele õpe vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ kohta leiab enam infot MISA kodulehelt. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 2. august 2016  kell 16.00.  

MISA organiseerib tasuta eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuseid kuni aastani 2020 Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Jana Tondi
MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel: 659 9069
E-post: jana.tondi@meis.ee