Uudised
Prindi lehekülg
Ida-Virumaa 238 õpetajat hakkavad septembrist eesti keelt õppima
17.08.2016

PRESSITEADE

Septembrist algavad eesti keele B2- ja C1-taseme kursused 238 Ida-Virumaa õpetajale. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatavate keelekursuste eesmärgiks on parandada Ida-Virumaal töötavate koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajate eesti keele oskust.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtneri sõnul asuvad sügisest eesti keele oskust täiendama Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes sooritasid MISA eelmisel aastal korraldatud keelekursuse järel eesti keele riikliku tasemeeksami, kuid ka need õpetajad, kes tahavad omandada oma ametikohal töötamiseks vajalikku keeleoskuse taset. „Eesti keele õppimine peab olema järjepidev ja eeldada ei saa, et tulemused saabuvad kohe ning on püsivad,“ tõdes Kärtner.

Eesti keelt õppida soovivate õpetajate nimekiri valmis 2015. aastal suvel. Nimekirja täiendati 2016. aasta kevadel koostöös kohalike omavalitsuste haridusametnikega. Keelekursuste läbiviija leidmiseks korraldas MISA käesoleval suvel hanke. „Hanke vastu tundis huvi mitu firmat, pakkumuste tähtajaks laekus üks pakkumus – OÜ-lt Algus, mille hindamiskomisjon ka edukaks tunnistas,“ kommenteeris MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi. OÜ Algus koolitas Ida-Virumaa õpetajaid ka möödunud aastal ja omab seega ka antud piirkonna õpetajatega koostöökogemust.

„Meie eesmärgiks oli leida entusiastlik koolitaja, kes õpetaks Ida-Virumaa õpetajatele eesti keelt ja kes motiveeriks neid keeleõppesse panustama. Samuti soovime, et keeleõppe korraldaja looks osalejatele toetava eestikeelse suhtluskeskkonna ning valmistaks osalejaid ette riiklikuks tasemeeksamiks, mis on kõigile kursustel osalejatele kohustuslik. Koolitajatele on väljakutseks leida kogu õppeperioodiks kõigile keeleõppes osalevatele õpetajatele eestlasest või eesti keelt väga hästi valdav sõber ja suhtluspartner, kes oleks õppijale mentoriks ning toeks,“ selgitas Tondi.

Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajate eesti keele koolitused hakkavad toimuma Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Keelekursuste pikkus on 160 akadeemilist tundi. Õpetajate keeletunnid viiakse läbi tööpäeviti 1-3 korda nädalas, kestusega 1-3 akadeemilist tundi. Lisaks hakkab kord kahe kuu jooksul toimuma intensiivõppe päev, mis võimaldab juba õpitut üle korrata ja kinnistada. Intensiivõppepäevade raames korraldatakse õppekäike või kohtumisi erinevate külalistega.

Tondi sõnul on tähtis kasvatada õpetajates julgust tuua tundi kaasa nende enda jaoks kõige olulisemaid teemad. „Iga keeleõppes osaleja teab, mis on tema nõrgad kohad ja tugevused. Samuti peavad nii keeleõpetaja kui ka keelt õppiv õpetaja üksteise eesmärkide ja soovidega arvestama. Selleks tuleb neil omavahel rääkida ja kokkuleppeid sõlmida, et mida üks või teine osapool ühise eesmärgi saavutamiseks teeb ja kuidas hinnatakse seatud eesmärke ning edusamme,“ lisas Tondi.

Koolitused algavad 2016. aasta septembrist ja lõpevad 2017. aasta maikuus. Kõik keeleõppes osalejad peavad seejärel sooritama B2- või C1-taseme eksami.

Ida-Virumaa õpetajate keeleõppe tasemekoolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo:

Jana Tondi
MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
E-post: jana.tondi@meis.ee
Tel. 6 599 069