Uudised
Prindi lehekülg
MISA otsib noortele kavandatava seminar-arutelu sarja korraldajat
31.08.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) otsib hanke abiga noortele mõeldud seminar-arutelude sarja korraldajat. MISA soovib leida partneri, kes viiks 2016. aasta oktoobrist kuni 2017. aasta augustini läbi sotsiaalseid suhteid ja suhtlemist puudutavaid seminar-arutelusid 700 noorele üle Eesti.

Möödunud aasta detsembris korraldas MISA koostööseminari „Üksi? Koos!", mille eesmärgiks oli koguda noorte tähelepanekuid ja mõtteid neile suunatud koostöötegevuste elluviimiseks. „Üritusel kaardistasime teemasid, mille lahendamist noored ise vajalikuks peavad. Seminar-arutelude sarja ellu kutsumine on ajendatud nendest mõtetest ja väljapakutud probleemipüstitustest, mis neile kõige rohkem korda lähevad,“  kommenteeris sarja ideed MISA koostöötegevuste valdkonnajuht Natalja Reppo.

2016.-2017. aastal korraldatavate seminar-arutelude sarja põhifookuses on noorte suhted ja suhtlemisoskus erinevates sotsiaalsetes keskkondades, näiteks suhted perekonnas, koolis, tööl, sõpruskonnas ning kogukonnas laiemalt. Eesmärk on käsitleda noorte sotsiaalseid suhteid ja suhtlemisega kaasnevaid hoiakuid, käitumismudeleid ning väljakutseid. Samuti on oluline pöörata tähelepanu suhtlemise rollile suhete loomisel ja hoidmisel.

Seminar-arutelud on suunatud Eesti erinevates maakondades elavatele eri rahvustest noortele vanuses 17 kuni 26 aastat, eesmärgiga toetada nende omavaheliste kontaktide tekkimist ning koostööd. Seminar-arutelud toimuvad vähemalt seitsmes maakonnas üle Eesti, sealhulgas Ida-Virumaal, Harjumaal, Tartumaal, Pärnumaal. Ühes arutelus peab osalema vähemalt 25 noort. Kokku osaleb seminar-aruteludes 700 noort. Lisaks tuleb hanke võitjal korraldada ka arutelusid kokkuvõttev lõppseminar, kus käsitletakse toimunud ürituste tulemusi ja olulisemaid seisukohti. Lõppseminar on suunatud noorsoovaldkonna laiemale auditooriumile.

Hanke „Noortele suunatud seminar-arutelude korraldamine“ kohta leiab enam infot MISA kodulehelt. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. september 2016 kell 10.00.

Seminar-arutelude sari on üks lõimumisalaseid koostöötegevusi, mida  MISA viib ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.

Lisainfo:

Natalia Reppo
MISA koostöötegevuste valdkonnajuht
Tel. + 372 659 9840
E-post: natalia.reppo@meis.ee