Uudised
Prindi lehekülg
Vene Teater arendab multikultuurset teatriruumi
01.11.2016

Vene Teatri pressiteade

Alanud hooajal pakub Vene Teater oma külastajatele uut ja kõrgema kvaliteediga sünkroontõlke lahendust. Uute seadmete ja lisavahendite abil saavad  nii eesti keelest erineva emakeelega elanikud paremini osa Vene Teatris toimuvatest eestikeelsetest külalisetendustest kui ka eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed teatri venekeelsest programmist.

Vene Teatri direktor Tõnu Lensment selgitas, et Eesti kultuurielus osalemine eeldab enamasti eesti keele valdamist, kuid Vene Teater on üks väheseid kultuuriasutusi Eestis, mille põhitegevus on venekeelne. „Meie teatri püsipublik on venekeelne ning nende jaoks oleme kujunenud ka harjumuspäraseks kultuurielamuste saamise kohaks, sest siin on võimalik vahetult osaleda oma emakeeles Eesti kultuurielus. Me soovime, et nende elamuste ampluaa oleks võimalikult avar. Selleks toome majja ka külalisetendusi teistest Eesti teatritest, kuid etenduste nautimiseks soovime pakkuda neile ka mugavat ja kvaliteetset tõlkelahendust. Samuti oli vaja paremat sünkroontõlke lahendust ka teatrit üha enam külastavale eestikeelse vaatajale,“ lisas ta.

Lensmenti sõnul hakati tõlke paremaks ja mugavamaks edastamiseks välja töötama uusi lahendusi koostöös Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA). „Oleme hankinud tehnilisi lisavahendeid ning -seadmeid, mille abil saame senise suulise sünkroontõlke aparatuuri teha palju paindlikumaks ja tehniliselt kvaliteetsemaks. Uute lahendute abil  on võimalik teatri mõlemas saalis toimuvatele etendustele pakkuda tõlget paralleelselt kahes keeles. Ehk siis eestikeelsele etendusele tulevale vaatajale saab pakkuda sünkroontõlget kas vene või inglise keelde, venekeelsetele etendustele aga vastavalt eesti ja inglise keelde,“ täpsustas Lensment.

Lensment tõdes, et paindlikuma tõlketehnika toel on Vene Teater muutumas kolmkeelseks teatrimajaks,  mis lähendab omavahel vene- ja eestikeelset vaatajat ning rahvusvahelist vaatajat, kes tunneb huvi näiteks kitsamalt vene teatrikooli traditsioonide või laiemalt Eesti kultuurielu vastu. „Paindlik tõlkesüsteem aitab vene vaatajal sügavamalt mõista eesti kultuuri ja tema kordumatut eripära, edendada eesti-vene koostöölavastusi ning võimalusel rahvusvahelisi koostööprojekte, kaasates eri maade loomingulisi kollektiive või üksikuid loovisikuid,“ sõnas teatrijuht.

Vene Teatri sünkroontõlke helitehnika uued seadmed tarnis Eesti ettevõtte OÜ EW Sound & Light. Hanke kogumaksumus oli 51 920,40  eurot. Uute lahenduste välja töötamist ja soetamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

Tere taastulemast  mitmekeelsesse Vene Teatrisse!

Lisainfo:
 

tõlkega etenduste ning ürituste kohta – Margarita Soskova; rita@veneteater.ee
tõlkeseadmete tehniliste näitajate kohta – Andres Nõlve; andres.nolve@veneteater.ee