Uudised
Prindi lehekülg
Algab noorte suhteid ja suhtlemist käsitlev üle-eestiline seminar-arutelude sari
07.11.2016

PRESSITEADE

Novembris algab 17-26-aastastele noortele mõeldud seminar-arutelude sari, mille teemafookuses on noorte identiteet, väärtused ja suhted ühiskonnaga. Noorteühing Avatud Vabariik korraldab seminar-arutelude sarja koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA). Esimene üritus toimub reedel, 11. novembril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

„Arutelude keskmes on noorte suhtlemine ja suhted ehk kuidas oma sõnumit edukalt kommunikeerida, kuidas tagada häid suhteid ja koostööd mitmekultuurilises ühiskonnas. Läbivad teemad on suhtlemine multikultuurilises keskkonnas, erinevustega arvestamine, põlvkondadevaheline suhtlemine, väärtuste kujunemine,“ tutvustas arutelude eesmärke Vladislav Veližanin Noorteühingust Avatud Vabariik. „Seminaride käigus toimub ka arutelu ekspertidega. Kaasame vabaühenduste esindajaid, psühholooge, õpetajaid, ametnikke ja teisi arvamusliidreid. Korraldame noortele rühmatöid ja simulatsioone, mille käigus modelleeritakse erinevaid elulisi olukordi ning analüüsitakse neid. Seejärel saavad osalejad anda nähtule tagasisidet ning hinnata saadud kogemusi ja teadmisi,“ lisas Veližanin.

Seminar-arutelude sarja üritused vältavad kuni 2017. aasta maini. Kokku oodatakse osalema 700 noort üle Eesti. Üritused on osalejatele tasuta. Seminar-arutelude kavad ja registreerimise info leiab koduleheküljelt www.or.ee.

Novembris toimuvad järgmised üritused:

11. novembril toimub seminar-arutelu Narvas, TÜ Narva Kolledžis. Teemaks on Narva linna tulevik ja vene kultuuri koht Eesti ühiskonnas. Kas Narva võib saada üheks oluliseks vene kultuuri keskuseks Euroopa Liidus või muutub ta aja möödudes hoopis tavaliseks Eesti provintsiks?

16. novembril toimub seminar-arutelu Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Teemaks on noored ja religioon. Eesmärgiks on uurida noorte arvamust usulise kuuluvuse ja religiooni mõju kohta Eesti elanike identiteedi kujunemisel.

18. novembril Rakveres, Rakvere Reaalgümnaasiumis. Teemaks on Rakvere linna tulevik, arutame seda, kas ja miks noored võiksid tulla (tagasi) Lääne-Virumaale elama.

28. novembril toimub seminar-arutelu Tallinnas, Riigikogu konverentsikeskuses. Seminari teema on pühendatud kodanikupäevale. "25 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariiki: vabaduse põlvkonna kodaniku- ja riigiidentiteet". Soovime arutada, kas ja mil määral on muutunud Eesti visioon ja eesmärgid võrreldes taasiseseisvumise ajaga.

Ühiskonnateemaliste seminar-arutelude korraldamisega soovitakse toetada Eesti noorte omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendada kultuuridevahelisi barjääre. Eesmärk on soodustada ka lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide omavahelist koostööd.

Ürituste korraldamist toetab MISA Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahendistest.

Lisainfo:

Vladislav Veližanin
Noorteühingu Avatud Vabariik kodanikuhariduse programmi juht
E-post: vladislav@or.ee
Tel 556 31777

Natalia Reppo
MISA koostöötegevuste valdkonnajuht
E-post: natalia.reppo@meis.ee
Tel 659 9840