Uudised
Prindi lehekülg
Noortefoorum koondab kaheks päevaks Mektorysse noorsoo koorekihi
08.11.2016

PRESSITEADE

22.-23. novembril 2016 toimub Tallinnas innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory „Active  Youth Forum 2016“. Kahepäevasele foorumile oodatakse kuni 250 aktiivset ja tegusat noort ning noortega tegelevat inimest üle Eesti.

„Noortele suunatud foorumid, seminarid on muutunud Eestis üha populaarsemaks, kuna noored ise on huvitatud Eesti ja kaasmaalaste paremast käekäigust. Foorumi korraldamise mõte tekkis suheldes noortega, kui mõistsime, et nad on huvitatud kaasa lööma ja panustama, kuid sageli ei tea, millest alustada ning kuhu pöörduda. Noortefoorumil soovime osalejatele pakkuda uusi teadmisi, inspireerivaid ja julgustavaid suuniseid aktiivseks tegevuseks, koostööks ning enda isikuomaduste arendamiseks,“ kommenteeris Darja Djatsenko, MTÜ Noorteklubi Active juhataja.

Foorumi esimene päev on suunatud 17-26-aastastele noortele. Teisel päeval oodatakse lisaks noortele kohale ka noortega tegelevate organisatsioonide liikmeid. „Töötubades käsitleme vabatahtliku töö mõju vabatahtlikele ja ühiskonnale laiemalt, arutleme kodanikuaktiivsuse ning noorte mõju üle maailma paremaks muutmisel. Lisaks käsitleme meediaruumi temaatikat läbi noorte vaatenurga – uurime ka noorteorganisatsioonide mõju ja vajalikkust,“ tutvustas käsitletavaid teemasid MISA kootöötegevuste valdkonnajuht Natalia Reppo.

Mõlemal päeval toimuvad töötoad viiel erineval teemal. Osalejatel on võimalik valida ühe foorumipäeva jooksul kahe enim huvipakkuva teema vahel. Esimese päeva tulemusi arutatakse teise päeva töötubades, eesmärgiga analüüsida noorte mõtteid ning jagada infot noorteorganisatsioonidele. Igas töötoas töötab paralleelselt kaks läbiviijat – üks keskendub eesti-, teine venekeelsele auditooriumile.

Töötubade ja registreerimise info leiab noortefoorumi kodulehelt. Registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni või kuni 18. novembrini 2016. Noortefoorumi ürituselehega saab liituda ka Facebookis.

Töötubades jagavad valdkonna eksperdid praktilisi suuniseid ja meetodeid vabatahtlikus töös, noorteorganisatsioonides ning kodanikualgatustes kaasalöömiseks, samuti meedia kaasamiseks oma tegevuste tutvustamisel. Noortefoorumi kontseptsiooni väljatöötamisel ning ürituse korraldamisel on abiks olnud järgmised noorteorganisatsioonid: MTÜ Noorteklubi Active, MTÜ Shokkin Group, MTÜ Serve the City jt.

Noortefoorumi korraldavad Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega. Üritust toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:

Natalia Reppo
MISA koostöötegevuste valdkonnajuht
E-post: natalia.reppo@meis.ee
Tel. 659 9840

Jevgenia Rõbakova
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
MTÜde konsultant
E-post: jevgenia@heak.ee
Tel: +372 656 6522