Uudised
Prindi lehekülg
Eesti keeles ainet õpetavad õpetajad saavad uued metoodilised materjalid
16.01.2008

PRESSITEADE 16.01.08

Integratsiooni Sihtasutus sõlmis AS Kumaga lepingu, mille kohaselt koostatakse muukeelsete koolide õpetajatele uued metoodilised materjalid. Geograafiat, muusikat ja ühiskonnaõpetust eesti keeles õpetavatele õpetajatele koostatakse lisaks õpikutele-töövihikutele abiks töölehed ja tunnikonspektid.

Mapid materjalidega toimetatakse koolidesse 2008. aasta suvel. Metoodilist abimaterjali aitavad koostada eestikeelses aineõppes kogenud praktikud Tartu koolidest. Lepingu maksumus on 1,5 milj. krooni.

Alates 2007. aasta septembrist on muukeelsete koolide gümnaasiumiastmes kohustuslik osade ainete õpetamine eesti keeles. 63 muukeelset gümnaasiumi viisid 2007. aastal sisse eesti kirjanduse õpetamise eesti keeles. Järgnevatel õppeaastatel lisanduvad sellele geograafia, muusika, ühiskonnaõpetus ja ajalugu.