Uudised
Prindi lehekülg
Otsime oma meeskonda kommunikatsioonijuht
18.11.2016

TÖÖPAKKUMINE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige. Täpsem informatsioon: www.meis.ee.

MISA otsib oma meeskonda

KOMMUNIKATSIOONIJUHTi,


kes vastutab järgmiste tööülesannete eest:

 • välis- ja sisekommunikatsioonialaste tegevuste arendamine ning elluviimine, sh kommunikatsioonistrateegia ja -plaani väljatöötamine ning rakendamine;
 • meediasuhtluse planeerimine ja korraldamine;
 • digitaalse kommunikatsiooni korraldamine ja haldamine (sh digitaalse uudiskirja koostamine, sihtasutuse veebilehe ja sotsiaalmeediakanalite haldamine);
 • meediamonitooringu tellimine ja meediakajastuste analüüsimine;
 • teavitusürituste, -tegevuste ja -kampaaniate korraldamise toetamine;
 • kolleegide ja parterite meediaalane nõustamine ja toetamine;
 • trükiste ja teabematerjalide koostamise organiseerimine.


Eeldame Sinult:
 

 • kõrgharidust (soovitavalt kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete alal);
 • eelnevat töökogemust kommunikatsiooniprojektide läbiviimisel või avalike suhete ja sisekommunikatsiooni valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • projektide ja ürituste juhtimise ning meeskonnas töötamise kogemust;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles,
 • ​​vene ja inglise keelte oskust.


​Pakume Sulle:
 

 • võimalust aidata kaasa lõimumist toetavate väärtushinnangute kujundamisele;
 • põnevat tööd väga mitmekesises ja tegevusterohkes valdkonnas;
 • asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi;
 • meeldivat töökeskkonda Ülemiste Citys.

 

Asukoht:                     Tallinn

Tööaeg:                       täistööaeg

Tööle asumise aeg:     esimesel võimalusel


Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i või otse e-mailile eda.silberg@meis.ee hiljemalt 12.12.2016.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma kommunikatsioonialast töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Kontaktisik:

Eda Silberg
Administratiivdirektor
eda.silberg@meis.ee
6599 038