Uudised
Prindi lehekülg
Riigikogus tunnustati parimate kodanikuteadmistega noori
21.12.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) jagas eile, 20. detsembril Riigikogu konverentsisaalis autasusid 2016. aasta kodanikupäeva e-viktoriini edukamatele sooritajatele ning esseekonkursi „Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – kas olen külaline või sünnipäevalaps?“ auhinnatud tööde autoritele. Kokku tunnustati 33 õpilast, 8 õpetajat ja 27 kooli.

MISA kodanikuhariduse valdkonnajuhi Toivo Siku sõnul said selle aasta esseekonkursi kirjutajad asetada end rolli, kus nad end tänases Eestis näevad. “Neljandik esseekonkursil osalejatest nägid end sünnipäevalapsena, põhjendades oma valikut sellega, et Eesti kodanikuna ei saa nad teisiti end ette kujutadagi. Suurem jagu noori soovis jääda aga külalisteks, kes tunnevad Eesti Vabariigi juubelil heameelt ning uhkust riigi saavutuste üle,“ tutvustas Sikk noorte mõtteid.

Kuuendat korda toimunud kodanikupäeva esseekonkursil sai üldhariduskoolide 7.–9. klasside õpilaste seas esikoha Katariina Kraak Võru Kesklinna Koolist. Üldhariduskoolide 10.–12. klasside arvestuses oli parim Jakob Westholmi Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Robin Merilai ja kutseõppeasutuste arvestuses sai teist aastat järjest esikoha Gerda Kuusemets Rakvere Ametikoolist.

„Kodanikupäeva viktoriinide lahendajate arv sõltub suuresti ühiskonnaõpetuse õpetajate pealehakkamisest ja innustamisest, kuid ka osalejate püsivusest. Hea meel on selle üle, et paljud õpetajad näevad kodanikupäeva viktoriinis võimalust teha laste õppetööd põnevamaks, viktoriini lahendamise eest pannakse vastavalt tulemusele ka hindeid,“ selgitas Sikk.

Käesoleva aasta kodanikupäeva viktoriini lahendas lõpuni 7386 õpilast. Viktoriin jäi pooleli või sooritus ei mahtunud etteantud aja sisse 955 osalejal. 5. ja 6. klasside viktoriini küsimused olid koostatud vanemate klasside õpilaste poolt eesti ja vene keeles. Eesti keeles lahendasid viktoriini lõpuni 1570 ja vene keeles 757 õpilast. Üldhariduskooli 7.-12. klasside ja kutseõppeasutuse õpilaste viktoriin oli eestikeelne. Vanema kooliastme õpilastest lahendasid viktoriini etteantud aja jooksul lõpuni 5286 õpilast.

Kodanikupäeva esseekonkursil ja e-viktoriinis edukalt osalenud Häädemeeste Keskkooli õpilane Jass Juuremaad innustas kodanikupäeva esseekonkursil osalema huvitav teema. „Selle aasta teema üle oli võimalik arutleda mitmest vaatepunktist lähtuvalt, mis andis mulle vabad käed oma mõtete avaldamiseks. Samuti puudutab selle aasta esseekonkursi teema igat eestlast, kuna kohe varsti on tulemas Eesti Vabariigi 100. sünnipäev,” selgitas Juuremaa. Kodanikupäeva e-viktoriinist innustas teda osalema ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Eve Pajuväli. „Ma huvitun poliitikast ja kodanikuühiskonnast, seega andis viktoriinis osalemine hea võimaluse oma teadmised proovile panna,” lisas Juuremaa.

Viktoriini eesti keeles lahendanud 5.-6. klasside õpilastest sai esikoha Alina Solovjova Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 6. klassist. Venekeelse e-viktoriini sooritas 5.-6. klasside arvestuses kõige edukamalt Dana Volkova Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 5. klassist. Eesti õppekeelega 7.-9. klasside õpilaste arvestuses oli edukaim Mirjam Matilda Heinla Lüganuse Keskkoolist ja venekeelsete koolide arvestuses sai esikoha Aleksandra Ratkovitš Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolist. Eestikeelsete üldhariduskoolide 10.-12. klasside õpilaste arvestuses oli parim Jass Juuremaa Häädemeeste Keskkoolist. Venekeelsete üldhariduskoolide 10.-12. klasside õpilastest jagasid esikohta Julia Kirs ja Ekaterina Borodina Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumist. Kutseõppeasutuse õpilastest jagasid esimest-teist kohta  Diana Saar ja Sander Raudauk Kehtna Kutsehariduskeskusest.

Kodanikupäeva esseekonkursi ja e-viktoriini korraldamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo:

Toivo Sikk
MISA kodanikuhariduse valdkonnajuht
tel. 659 9850
e-post: toivo.sikk@meis.ee