Uudised
Prindi lehekülg
Lapsed ja noored teevad Eestile juubelikingitusi
20.12.2016

EV100 pressiteade

Kaksteist organisatsiooni said toetust tegevusteks, millega kaasatakse eesti keelest erineva emakeelega lapsi ja noori tegema kingitust Eesti riigi 100. sünnipäevaks. Kingitusteks on erinevad algatused, mis on pühendatud Eesti juubelile ja mille eesmärk on teha laste ning noorte elu huvitavamaks ja rõõmsamaks.

„Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul tehtavate kingituste ideedest kumas läbi soov edendada erinevate kultuuride lõimumist ja kaasata lapsi ning noori loovatesse ja loodusega seotud tegevustesse. Eestis elavate laste ja noorte täisväärtusliku arengu toetamine ongi parim kingitus, mida saame Eesti juubeli puhul teha,’’ räägib EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

EV100 korraldustoimkonna ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt korraldatud projektikonkursile esitati taotlusi tegevustele, mis toetavad Eestis elavate laste ning noorte liikumisharjumusi, loodusarmastust, loovust ja nutikust. Projekte toetatakse 50% ulatuses kogu eelarvest.

Toetuse saajad on Narva Lasteaed Põngerjas, Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata, Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, MTÜ Lapsepõlve Akadeemia, Merkuur OÜ, Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan, Sillamäe Lastekaitse Ühing, Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, Muusikute Täiendõppe Keskus, Tallinna Tähekese Lasteaed ja Mittetulundusühing Linnasilm.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine algab aprillis 2017 ja lõpeb aastal 2020, kui möödub sada aastat Tartu rahu sõlmimisest. Tegemist on Eesti senise ajaloo olulisema tähtpäevaga, mille tähistamisse oodatakse panustama kõiki eestimaalasi nii kodu- kui välismaal. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingitustega saab tutvuda siin: https://ev100.ee/ru/kingitused.

EV100 eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lastele ja noortele suunatud projektikonkurssi rahastas Riigikantselei.

Lisainfo:
Anneli Ohvril
EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel.: 5297557
E-post: anneli@ev100.ee

Marina Fanfora
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9068
E-post: marina.fanfora@meis.ee


Projektide toetussummad ja lühikirjeldused:

Narva Lasteaia Põngerjas projekti „Laste tantsu flashmob“ toetussumma on 254,50 eurot. Projekti käigus korraldatakse eelkoolilastele ja nooremale koolieale  flashmob ehk ühine tants Eesti meloodiate järgi, mille eesmärk on kasvatada lastes isamaalisuse tunnet ning luua osalustunnet Eesti Vabariigi pidulikel sündmustel.

Mittetulundusühingu Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata projekti toetussumma on 4085 eurot. Projekti eesmärk on arendada Eestis elavate vene keelt kõnelevate laste loovust ja tutvustada eesti muinasjuttude kangelasi. Projekti käigus korraldatakse Eesti lasteaedade ja koolide lastele Eesti muinasjuttude-teemalisi joonistuskonkursse ning neli lasteparaadi.

Ukraina Kaasmaalaskonna Sillamäe Vodograi projekti "Ukrainlaste reisikaart Eesti ajaloos" toetussumma on 1086 eurot. Projekti eesmärk on ajaloo ja mälestuste säilitamine ning uute seoste leidmine Eesti ja Ukraina vahel. Selle käigus luuakse virtuaalne reisikaart ühendamaks paiku, mis on seotud ukrainlaste osalemisega Eesti ühiskonnaelus.

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli projekti „Etlemiskonkurss venekeelsetele õpilastele“ projekti toetussumma on 955 eurot. Projekti eesmärgiks on äratada venekeelsete õpilaste huvi eesti luule vastu ja anda teise emakeelega lastele ning noortele võimalus väljendada oma suhtumist Eesti Vabariiki läbi luule.

MTÜ Lapsepõlve Akadeemia projekti „Mängud "Tutvume Eestiga"“ toetussumma on 1675 eurot. Projekti tulemusena valmib Eesti ökoloogiat, geograafiat ja rahvatraditsioone tutvustav programm "Põgenemismäng noortele Eesti kohta". Mängus on olulisel kohal interaktiivsed mängud ja konkursid, mis pakuvad toredat ajaveetmise võimalust ning on abiks suhtlemisoskuse arendamisel.  

Merkuur OÜ projekti „EV100 teemapäev“ toetussumma on 5224 eurot. Projekti eesmärk on korraldada eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lastele ja noortele puidu- ning metallivaldkonnaga seotud töötube, et valmistada Eesti-teemalisi meeneid. Projekti käigus valmib ka maastikumäng, kus tuletatakse meelde Eestiga seotud traditsioone ja ajaloolisi, looduslikke ning kultuurilisi väärtusi.  

Mittetulundusühingu Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskuse Ajdan projekti "Eesti Vabariigi ja Aserbaidžaani Vabariigi 100. aastat kunstis ning käsitöös" toetussumma on 5000 eurot. Projekti raames toimuvad lastele ja noortele mõlema riigi ajaloo sarnasuse-teemalised loengud. Töötubades tutvustatakse Eesti ja Aserbaidžaani sümboleid ning maalimise/joonistamise võtteid, mis arendavad laste loovust ja koostööd. Projekti käigus valmib Eesti Aserbaidžaani kogukonnalt Eesti Vabariigi Presidendile kingituseks vaip, millel on kujutatud kahe riigi sümbolid ja rahvamustrid.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu projekti  „Kultuuridevaheline muusikal "EV100 - Märka inimeses imet"“ toetussumma on 14 000 eurot. Projekti eesmärgiks on luua Eesti tulvikuvisiooni käsitlev kultuuriüritus, mis toob loomingulisteks tegevusteks kokku erineva taustaga ja erinevast rahvusest lapsi ning noori. Projekti raames toimuvad noorte tantsijate, näitlejate, lauljate ja muusikute võistlused, mille kulminatsioonina toimub noorte endi juhtimisel ning Eesti poptähtede osalusel galakontsert ’’Märka inimeses imet!’’.

Mittetulundusühingu Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku projekti „Teeme koos heategu!“ toetussumma on 3170 eurot. Projekti käigus õpivad HIV-positiivsed noored käsitööd, et luua Eesti riigi 100. aastapäeva puhul kingitusi Narva koolidele ja lasteaedadele, aga ka lastekodulastele ning hooldekodus elavatele inimestele. Käsitööna tehtavad kingitused annavad riskigrupi noortele ühiskonda kuuluvuse tunde.

Muusikute Täiendõppe Keskuse projekti „Lõimumine läbi koorimuusika“ toetussumma on 6000 eurot. Projekti eesmärk on õppida muusika abil tundma erinevaid keele- ja kultuuriruume, et lähendada eesti- ja muukeelseid noori ja süvendada nende kultuurikontakte.

Tallinna Tähekese Lasteaia projekti "Sada sammu mööda Eestit" toetussumma on 370,50 eurot. Projekti eesmärk on toetada vene õppekeelega lasteaialaste lõimumist Eesti ühiskonda, pöörates tähelepanu inimeste erisustele ja inimeste ning looduse ühistoimimisele. Projekt koosneb erinevatest tegevusest, mis arendavad laste tolerantsust, teineteisega arvestamist ja kodumaast rõõmutundmist, nt leivafestival "Eesti leib on ökoleib", loodusmatkad ning õppekäigud.

Mittetulundusühing Linnasilm projekti „Pinksiklubi Eesti 100“ toetussumma on 7450 eurot. Projekti eesmärk on kinkida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks avalikud lauatennise lauad, mida kogu rahvas saab aastaringselt kasutada. Laudade graafilisse kujundamisse kaasatakse kohalikke kogukondi ja erinevaid kunstnikke, kes ping-pongi laudadele lõpliku visuaalse ilme loovad. Sedasi loob "Pinksiklubi Eesti 100" avalikule lauatennisekultuurile ja Eesti inimestele tugeva sotsiaalse tausta, kirjutades ajalugu. Üle Eesti paiknevatel avalikel laudadel viiakse läbi epohhiloovaid sotsiaalseid pinksiturniire, mille roteeruvasse "Sardellimängu" (70ndate lõpu pioneerilaagrites alguse saanud roteeruv lauatennise mäng, milles osaleb korraga enam kui 10 lauatennise entusiasti) mahub korraga piiramatu arv huvilisi.