Uudised
Prindi lehekülg
MISA toetab rahvusvähemuste kultuuriühingute üritusi ja koostöötegevusi
30.12.2016

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutsu Meie Inimesed (MISA) avas Eestis tegutsevatele rahvusvähemuste kultuuriühigutele suunatud projektikonkursi, mille eesmärk on abistada seltsidel toetada nende emakeele ning kultuuri säilimist ja tutvustamist Eestis.

„Konkursi abil toetame erinevate rahvusvähemuste kultuuriürituste ja traditsiooniliste festivalide korraldamist, eesmärgiga tagada nende järjepidevat toimumist ning traditsiooniks saamist. Lisaks soovime erinevate tegevuste toel soodustada rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside omavahelist koostööd ning ühistegevusi,“ tutvustas konkursi MISA partnerlussuhete valdkonnajuht Kristina Pirgop.

„2016. aastal oli võimalik külastada mitmed huvitavad rahvuskultuuriseltside korraldatud üritusi, mida toetasime ka 2016. aasta projektikonkursi raames. Näiteks meeleolukas ukraina kultuuri laste-noorte festival „Kvitõ Ukrainy“, augustikuus sai suvepealinnas võtta osa festivalist „Multikultuurne Pärnu – 2016“ ning aset leidis ka IV rahvusvaheline slaavi kultuuri festival “Svetotš 2016”. Sügisel toimus Jõhvis juba traditsiooniks saanud „Rahvuskultuuride loomepada“. Need on vaid mõned näited aasta jooksul toimunud üritustest,“ kommenteeris Pirgop.

Taotlejaks saab olla Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik ning füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.01.2017. Projektikonkursi tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad lingilt http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=682.

Konkursi üldeelarve on 90 500 eurot. Ühe projekti maksimaalne taotletav summa on 6 000 eurot.

Huvilisi oodatakse ka infopäevadele, mis toimuvad  9. jaanuaril kell 11.00 Narvas MISA nõustamiskeskuse ruumides (Kerese 3, 3. korrus) ja 12. jaanuaril kell 10.00 Tallinnas MISA kontoris aadressil Lõõtsa 2a (8. korrus).  Infopäevale registreerumiseks tuleb saata e-kiri aadressile ruslan.prohhorenko@meis.ee.

Käesolev konkurss toetab valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ elluviimist, mis panustab Eesti ühiskonna mitmekultuurilisusesse ja eri rahvuskultuure esindavate organisatsioonide jätkusuutlikku toimimisse ning arendamisse. Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee