Uudised
Prindi lehekülg
MISA kutsub osalema riigihankes keele- ja enesearengukohvikute läbiviimiseks
14.02.2017

PRESSITEADE

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub osalema riigihankes „Eesti keele õpihoiakute kujundamine keele- ja enesearengukohvikutes“.

Hanke eesmärk on ette valmistada ja läbi viia eesti keele kohvikud ja enesearengukohvikud eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajale. Kohvikuid soovib MISA korraldada 45 rühmas üle Eesti ajavahemikul märtsist kuni tuleva aasta novembri lõpuni.
 

MISA vanemnõustaja Kätlin Kõveriku sõnul on kohvikute abil võimalik ületada hirmu eesti keeles rääkida ning muuta õpiharjumusi. „Mõlema tegevusega soovime osalejaid ka igakülgselt motiveerida elukestvas õppes osalemiseks ning kinni haarama muudestki koolitusvõimalustest ja projektidest.“

-              Vähelõimunud püsielanikke iseloomustab madal kodanikuidentiteet, puudulik või vähene
                eesti keele oskus ning vähene osalus ühiskondlikus elus. Nad on viibinud seaduslikel aluselt
                Eestis üle viie aasta, omandanud Eesti kodakonduse naturalisatsiooni korras või on
                määratlemata kodakondsusega või muu riigi kodanikud.
-              Uussisserändaja on legaalselt Eestisse sisserännanud välismaalane, kes on riigis elanud
                vähem kui viis aastat.
 

Pakkujatena on oodatud kõik Täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lg 5 mõistes täienduskoolitusasutuse pidaja nõuetele vastavad asutused. Pakkumuses tuleb esitada hinnapakkumus koos pakkumuse tehnilise lahenduse kirjeldusega ja meeskonnaliikmete CV-d koos projektijuhi haridust tõendava dokumendi koopiaga.  Pakkumuse esitamise tähtaeg on 6. märts kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankedokumentatsiooni leiate e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/register/hange/183033.


Hanke tingimuste tutvustamiseks korraldab MISA teabetunnid:

  • 20. veebruaril 2017 kell 11.00 Tallinnas Ülemiste Technopolis ruumis Helsinki (Lõõtsa 6, II korrus) ja

  • 21. veebruaril 2017 kell 11.00 Narvas MISA nõustamiskeskuses (P. Kerese 3, III korrus).

Teabepäevadele registreerimine toimub telefonil 588 61001 või e-posti vahendusel anna.kuznetsova@meis.ee. Palume registreeruda võimalusel kolm tööpäeva enne teabepäeva.

 

 

Tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.1.06.16-0071 „Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine“ raames.

 

Lisainfo:

Kätlin Kõverik
MISA vanemnõustaja
Tel 6 599 032, 533 32 774
katlin.koverik@meis.ee