Uudised
Prindi lehekülg
Riik toetab väliseesti kultuuriühingute projekte 80 000 euroga
28.02.2017

PRESSITEADE

 

Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkurssidele laekus 87 taotlust, millest toetust saavad 28 projekti. Neist üheksa on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning 19 toetavad väliseesti kogukondi kultuuri- ja haridusprojektide korraldamisel piiri taga või osalemist kultuurisündmustel Eestis.
 

Toetusi jagati seekord väliseesti kultuuriühingutele poole rohkem kui varasemalt, kokku 80 000 eurot. Suurem toetuse maht on seotud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistustega ning sooviga tähistada riigi olulist juubelit väärikalt nii Eestis kui ka eesti kogukondades välismaal.
 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) partnerlussuhete valdkonnajuhi Kristina Pirgopi sõnul aitab toetus välismaal elavatel rahvuskaaslastel elus hoida eesti kultuuri. „Tahame, et eesti kultuuri ja keelt alalhoidvad üritused piiri taga jätkuks ning kultuuriühingute ja loomeinimeste kontaktid EV100 ootuses veelgi tugevneksid. Samuti toetame sel aastal mitmete väliseesti kollektiivide kaasalöömist suvisel noorte laulu- ja tantsupeol.“
 

EV100 ja Eesti EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur Heilika Pikkov avaldas heameelt selle üle, et häid ideid EV100 tähistamiseks 2018. aastal pakuti välja mitmetest Eesti kogukondadest üle maailma. "Toetuse saajate seas on nii tuntud tegijaid nagu näiteks EstDocs filmifestival Kanadas, kus kavandatakse EV100 eriprogrammi, kui ka päris uusi ettevõtmisi. Näiteks projekt „Ülemeresving Pirkanmaal“, mis kaasab sünnipäeva tähistamisse Soomes elavad Eesti lapsed ja noored ning viib osalejad läbi tantsu, filmi ja mängu aastasse 1918 ja sealt edasi 1920ndatesse. Algatus kulmineerub piduliku ajastutruu EV100 stiilipeoga,“ lisas Pikkov.
 

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõuniku Anne-Ly Reimaa sõnul ühendab maailma eri paigus elavaid rahvuskaaslasi eesti keel ja kultuur, ajalugu, ühised traditsioonid ning väärtused. „Ühiste eesmärkide nimel tegutsemine avab ja väärtustab väliseestluse tähendust nii kodumaal kui ka väljaspool elavate eestlaste jaoks. On hea meel tõdeda, et riigi toel saab nii palju plaanitut teoks,“ sõnas Reimaa.

EV100 projektikonkursil said toetust EstDocs Film Festival, Helsingin Estin Laululapset ry, Londoni Eesti Selts, SA Rakvere Teatrimaja, Rootsi Eestlaste Liit, Pirkanmaan Tuglas-seura ry, Estivali Ühing, Eesti Arhiiv Austraalias ja Norsk Estisk Forening.

Rahvuskaaslaste programmi projektikonkursil said toetust Eesti Kultuurfond Ameerika Ühendriikides, San Francisco Eesti Selts, Leedu Eestlaste Selts, Estonian League of the West Coast Inc, Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Connecticuti Eesti Kool, Washingtoni Eesti Selts, Peterburi segakoor Kaja, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Peterburi Eesti Selts, Berliini Eesti Kultuuriselts, MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond, Kotkajärve Metsaülikool, Estonian Studies Centre, Luksemburgi Eesti Selts, Londoni Eesti Selts, Toronto Eesti Koolikoor, MTÜ Miksteater ja Eesti Maja Hollandis.
 

Projektikonkursi korraldasid Riigikantselei, Kultuuriministeerium, rahvuskaaslaste programmi nõukogu ning MISA.

Konkursse hindasid Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Riigikantselei ja MISA esindajad.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine algab aprillis 2017 ja lõpeb aastal 2020, kui möödub sada aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Tegemist on senise ajaloo olulisema tähtpäevaga, mille tähistamisse oodatakse panustama kõiki eestimaalasi nii kodu- kui välismaal. Täiendavat teavet EV100 programmi kohta leiab veebilehelt www.ev100.ee.
 

Lisainfo:

Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
heilika.pikkov@riigikantselei.ee

Kristina Pirgop
MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 6 599 024
kristina.pirgop@meis.ee