Uudised
Prindi lehekülg
Otsitakse noorte keelelaagrite korraldajaid
08.03.2017

PRESSITEADE

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) otsib korraldajaid suvistele keelelaagritele, kus osalevad väljaspool Eestit elavad eesti noored.


MISA kutsub laagrikorraldajaid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on tellida keelelaagri teenust ajavahemikel

- 27. juuni - 07. juuli,

- 18. juuli – 28. juuli ning

- 01. august - 11. august 2017. aastal.
 

Korraldatavad keelelaagrid peavad võimaldama eesti päritolu noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuhi Jana Tondi sõnul on varasemate aastate osalejad olnud ühel meelel selles, et nende eesti keele oskus on laagrist lahkudes märksa parem kui sinna minnes. „Osalenud noored on kommenteerinud, et välismaal elades kipub eesti keel vaikselt ununema. Laagris aga keeleoskus paraneb ning laagrist leitud sõpradega jätkatakse ka hiljem eesti keeles suhtlemist.“
 

Keelelaagris osalevad väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavad eesti etniliste juurtega noored vanuses 13–18 aastat. Noorte laagrisse registreerimine toimub 4. aprillini 2017.aastal MISA veebilehe kaudu aadressil SIIN.
 

Eesti päritolu noorte leidmine laagritesse toimub MISA esitatud nimekirja alusel. Lisaks osalevad laagritegevustes ka eesti keelt emakeelena kõnelevad tuginoored, kes toetavad eesti päritolu noorte keeleõpet keelelaagris. Tuginoorte leidmine, instrueerimine ja kaasamine on pakkumuse esitaja ülesanne.
 

Kokku osaleb keelelaagri kolmes vahetuses 90 noort. Ühes laagrivahetuses osaleb 30 noort, kellest väljaspool Eestit elavaid eesti päritolu noori on vähemalt 22.
 

Pakkumise esitamiseks vajaliku info ja detailsemate tingimustega saab tutvuda http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=687  
 

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21. märtsil 2017 kell 11:00.


Pakkumise võitjaga sõlmitakse leping 2017. aasta aprillis.
 

Tegevus toimub riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm (2014-2020)“ https://www.hm.ee/sites/default/files/rahvuskaaslaste_programm_2014_2020.pdf ning Riigikantselei EV100 projekti raames, mis on mõeldud väljaspool Eestit elavatele eesti noortele keelelaagrite korraldamiseks Eestis aastatel 2017-2018.
 

Tegevus vastab programmi meetmele 1: välismaa koolides eesti keele ja eesti keeles õpetamise ning väliseestlaste Eestis õppimise toetamine.[1] 2018. aastal on laagrite korralduspartneriks ka Riigikantselei EV100 projekt.
 

Lisainfo:

Jana Tondi
MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel 659 9069
E-post jana.tondi@meis.ee.

 

 

 

[1] https://www.hm.ee/sites/default/files/rahvuskaaslaste_programm_2014_2020.pdf