Uudised
Prindi lehekülg
 
... 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  ...
 
15. aprill 2008
Mujal elavad Eesti päritolu lapsed tulevad keelt õppima
Integratsiooni Sihtasutus korraldab tänavu suvel mitmekümnele väljaspool Eestit elavale eesti päritolu noorele keeleõppelaagri.
04. aprill 2008
2007. aasta integratsioonialaste arendusstipendiumide saajad
3. aprillil anti kätte järjekordsed arendusstipendiumid integratsioonialaste projektide eest.
04. aprill 2008
Alates 28. märtsist on Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse nimi Integr...
Integratsiooni Sihtasutus (registrikood 90000788) on Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse järjepidevuse kandja nii õiguslikes kui ka muudes koostööd puudutavates küsimustes.
03. aprill 2008
Lõppes vene koolide näidendikonkurss
Laupäeval, 29. märtsil toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses vene õppekeelega koolide näidendikonkursi suurejooneline finaal, kus žürii hindas parimateks gümnaasiumi astmes Tallinna Juudi Kooli ja põhikooli vanuserühmas Narva Paju Kooli.
25. märts 2008
Lavale jõuavad vene koolide näidendid eesti kirjandusest
Laupäeval, 29. märtsil toimub Tallinnas Salme Kultuurikeskuses vene õppekeelega koolide näidendikonkursi finaal. Kõik etendused põhinevad eesti kirjandusel.
19. märts 2008
Eesti lõimumiskava 2008 – 2013
2007. aastal jõudis lõpule riiklik programm „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007“. Järgneva kuue aasta jooksul on riikliku lõimumispoliitika aluseks „Eesti lõimumiskava 2000- 2013. Lõimumiskava on tegevuskava valitsusasutustele ja teistele in...
19. märts 2008
Riik tahab senist kodanikkonna juurdekasvu säilitada
Rahvastikuministri büroos väljatöötatud lõimumiskava aastateks 2008-2013 näeb ette senise kodanikkonna juurdekasvu taseme säilitamise, kuid konkreetseid arve kava ette ei näe. Eelmine lõimumiskava aastatel 2000-2007 nägi ette, et aastas saab Eesti...
14. märts 2008
PRESSIKUTSE
Lugupeetud ajakirjanikud! Rahvastikuministri büroo palub teid esmaspäeval, 17. märtsil, kell 10.00 toimuvale Eesti Lõimumiskava 2008-2013 eelnõu tutvustamisele.
28. veebruar 2008
Eesti keele oskus ja kodakondsus mõjutab positiivselt venekeelsete Eesti elan...
Eesti keele oskuse ja kodakondsusega venekeelsete Eesti elanike hinnangud eesti keele staatusele, oma ühiskondlikule kuuluvusele ja Eesti kui kodumaa tunnetusele erinesid oluliselt keeleoskuseta ja kodakondsuseta venekeelsete Eesti elanike omast, ...
19. veebruar 2008
Algas konkurss kooliväliste keeleõppeprojektide rahastamiseks
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja koolivälise keeleõppe projektide konkursi, mille eesmärk on luua kooliväliseid tingimusi eesti keele õppeks noorsootöö meetodite abil.
 
... 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  ...