Uudised
Prindi lehekülg
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88
 
02. märts 2006
Integratsiooni Sihtasutuses lõppesid populaarsed konkursid
Praegusel perioodil toimub aktiivne rahataotlemine lõimumisprojektideks.
22. veebruar 2006
Baasfinantseerimise konkurss tulekul
Baasfinantseerimise dokumentatsioon on Riigikantseleis kinnitamisel. Taotluse vormid pannakse üles lähiajal ja konkurss kuulutatakse välja veebruari lõpus.
20. veebruar 2006
Kodanikupäeva viktoriini autasustamine
20. veebruaril 2006 kell 13.00 toimub internetipõhise küsimusvõistluse „Kodanikupäeva viktoriin 2005“ võitjate autasustamine rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo poolt Stenbocki majas, Riigivanemate saalis Toompeal.
03. veebruar 2006
Koolid saavad eesti-vene ainesõnastikud
Euroopa Liidu toetusel valmis Tartu Ülikoolis 12 mõistete sõnastikku vene õppekeelega põhikoolidele ainete paremaks õppimiseks eesti keeles
02. veebruar 2006
Sõlmiti leping keelekümbluse jätkamiseks
Haridus- ja Teadusministeerium ning Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus sõlmisid koostöölepingu keelekümblusprogrammi arendamise kohta aastatel 2006-2007.
27. jaanuar 2006
Algavad kursused kodakondsuseksami koolitajatele
Sel nädalavahetusel algavad Tallinnas ja Tartus ning järgmisel nädalavahetusel Jõhvis kursused kodakondsuseksami koolitajatele.
25. jaanuar 2006
Konkursid on avatud
Sihtasutuse nõukogu otsusel kuulutati välja kolm konkurssi, mille raames on võimalik taotleda toetust integratsiooniprojektidele.
23. jaanuar 2006
Ettevalmistus laagrisuveks
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja konkursi laagri- ja pereõppe projektidele.
19. jaanuar 2006
Integratsiooni sihtasutus algatab uusi projekte
19. jaanuaril toimus rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo juhtimisel Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse (MEIS) nõukogu korraline koosolek.
17. jaanuar 2006
Valmis vahehinnang EL Phare projektile ”Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe mu...
TNS Emori teostatud vahehinnangu kohaselt võib programmi tegevust hinnata tulemuslikuks.
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88